O wakacyjnym bezpieczeństwie na półkoloniach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

O wakacyjnym bezpieczeństwie na półkoloniach

Data publikacji 13.07.2021

W ramach „Bezpiecznych wakacji” katowiccy policjanci kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą spędzającymi letni wypoczynek w mieście. Tym razem odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach uczęszczających na półkolonie. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo nad wodą.

zdjęcie kolorowe: sierż. szt. Sylwia Michalak, asp. szt. Tomasz Sołtysiak podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach

Tym razem dzielnicowi z Komisariatu VII Policji w Katowicach spotkali się z dziećmi i młodzieżą spędzającą letni wypoczynek w mieście. W ramach „Bezpiecznych wakacji” sierż. szt. Sylwia Michalak, asp. szt. Tomasz Sołtysiak odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach uczęszczających na półkolonie. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem spędzania czasu nad wodą. Policjanci w czasie spotkania przypomnieli uczestnikom, o najbardziej uniwersalnych zasadach, których przestrzegania pozwoli być bezpiecznym. Należy pamiętać o tym, że:

 • nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 • po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
 • do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych i do tego przeznaczonych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik. Na wejście do wody zezwala biała flaga, czerwona natomiast oznacza całkowity zakaz kąpieli;
 • nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej, jeśli nie znamy głębokości wody, a także w miejscach, gdzie obowiązuje taki zakaz. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa. Warto rozeznać miejsce kąpieli;
 • rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem, otaczając je szczególną opieką. Zaopatrzmy dzieci w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujmy osoby małoletnie, aby nie doszło do oddalenia się ich od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą odległość;
 • nie należy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
 • nie zaleca się pływania zaraz po posiłku - powinno się odczekać przynajmniej pół godziny
 • do wody najlepiej wchodzić w grupie albo przynajmniej z drugą osobą;
 • korzystając ze sprzętu wodnego, należy się upewnić, że jest on sprawny, a przebywające osoby są we właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki;

Pamiętajmy, że odpoczywając nad wodą, nie jesteśmy sami. Niedopuszczalne jest popychanie, wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno także podtapiać pływających. Z pozoru „niewinnych” żartów może dojść do tragedii.

zdjęcie kolorowe: sierż. szt. Sylwia Michalak, asp. szt. Tomasz Sołtysiak podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach w sali lekcyjnej