Wiadomości

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w katowickiej komendzie

Data publikacji 22.06.2021

Sprzęt ratujący życie znalazł się na holu katowickiej komendy w miejscu ogólnodostępnym. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) ma służyć zarówno mieszkańcom, petentom jak i policjantom i pracownikom jednostki. Dostęp do urządzenia jest łatwy i dostępny przez całą dobę.

W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji poprzez wczesną defibrylację. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi samo instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy.

W Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach urządzenie zostało umieszczone na holu w pobliżu punktu przyjęcia interesanta. To tutaj osoba przychodząca do komendy kieruje swoje pierwsze kroki, aby otrzymać pomoc. Dlatego też w przypadku, gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

  • zdjęcie kolorowe: wejście główne do budynku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z informacją, że w budynku znajduje si e AED
  • zdjęcie kolorowe: punk przyjęcia interesantów, obok którego zawieszono AED
  • zdjęcie kolorowe: AED zawieszone na ścianie w punkcie przyjęcia interesantów katowickiej komendy
Powrót na górę strony