Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 18.06.2021

W całym kraju policjanci prowadzili działania „NURD". Katowicka drogówka również przyłączyła się do działań. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Tylko podczas działań mundurowi zatrzymali 19 praw jazy za przekroczenie prędkości o minimum 50 km/h w terenie zabudowanym i ujawnili 7 kierujących hulajnogami pod wpływem alkoholu.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 225 przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Zatrzymano aż 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości o minimum 50 km/h w terenie zabudowanym. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowały wykroczenia wobec pieszych i nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, a także używanie w trakcie jazdy telefonu komórkowego bez zestawu słuchawkowego. W trakcie działań policjanci zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych z powodu braku badań lub złego stanu technicznego pojazdu. Ujawniono również kierującego, który w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto policjanci ujawnili 18 kierujących jednośladami, którzy poruszali się chodnikiem i 6, którzy przejeżdżali przez przejścia dla pieszych. Niestety, nie do wszystkich dotarł jeszcze fakt, że absolutnie nie można kierować pojazdem pod wpływem alkoholu. Aż 7 osób poruszających się hulajnoga kierowało nią po użyciu alkoholu. Promile w swoim organizmie miał również jeden z kierujących samochodem. Kolejne działania już wkrótce.

  • Zdjęcie kolorowe: policjantka ruchu drogowego wykonująca pomiar prędkości pojazdu, w towarzystwie partnera z patrolu
  • zdjęcie kolorowe: policjantka i policjant podczas rozmowy z kierującym samochodem osobowym zatrzymanym do kontroli
  • zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant z patrolu rowerowego podczas kontroli drogowej rowerzysty
  • zdjęcie kolorowe: policjant z patrolu rowerowego podczas romowy z rowerzystą
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej komendy na rowerze służbowym podczas patrolowania miasta
Powrót na górę strony