Wiadomości

Podsumowanie działań „Prędkość”

Data publikacji 04.05.2021

Ponad 600 przekroczeń prędkości, w tym ponad 450 w rejonie przejść dla pieszych, zatrzymanie 20 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o minimum 50 km/h w terenie zabudowanym, to podsumowanie m.in. działań „Prędkość” prowadzonych przez katowicką drogówkę w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach w trakcie weekendu majowego.

Weekend majowy już za nami. W tym czasie policjanci katowickiej drogówki dbali o bezpieczeństwo na drogach naszego miasta. „Bezpieczny weekend” rozpoczęto piątkowymi działaniami „Prędkość”. Działania prowadzone były nie tylko na terenie Katowic, ale całego kraju, a policjanci skupiali się na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Katowicka drogówka już od wczesnych godzin rannych kontrolowała kierujących w miejscach, gdzie najczęściej nie stosują się do obowiązującej prędkości. Policjanci w czasie akcji wykorzystywali wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym pojazdy wyposażone w wideo rejestratory. W działaniach udział wzięli również policjanci katowickiej grupy SPEED. Mundurowi oprócz sprawdzania prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, kontrolowali również ich stan trzeźwości, a także zwracali uwagę na stan techniczny i wyposażenie samochodu oraz wymagane dokumenty. Podczas działań na terenie Katowic policjanci ujawnili aż 238 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Aż 190 miało miejsce w rejonie przejść dla pieszych. W trakcie piątkowych działań policjanci kierującemu, który przekroczył prędkości o ponad 50 km/h zatrzymali prawo jazdy. Ponadto ujawniono 3 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień, a także kierującego, który prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych. Niestety, pomimo wzmożonych piątkowych kontroli kierujący nadal mieli „ciężką nogę”. Kolejne dni majowego weekendu również ukierunkowane były na wyłaczenie z ruchu tzw. „piratów drogowych”. Policjanci katowickiej drogówki ujawnili kolejne 381 przekroczeń dozwolonej prędkości, z czego aż 268 w bezpośrednim rejonie przejść dla pieszych. Tym razem aż 19 kierujących przekroczyło dozwolona prędkość o minimum 50km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymano 8 kierujących, którzy prowadzili pojazdy bez uprawnień, a także kierującego, któremu cofnięto uprawnienia. Policjanci zatrzymali również poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości, a także złodzieja, który poruszał się skradzionym samochodem. Ponadto ujawniono 4 nietrzeźwych kierujących, którzy odpowiedzą za popełnienie przestępstwa jakim jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. W trakcie działań ze względu na zły stan techniczny pojazdów policjanci zatrzymali kolejne 16 dowodów rejestracyjnych. Ujawniono również pojazd, który miał cofnięty licznik przebiegu kilometrów. Kolejne działania już wkrótce.

  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki podczas kontroli pojazdu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: na pierwszym planie zaparkowany policyjny motocykl, a na drugim planie policjant katowickiej drogówki wykonujący pomiar prędkości
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki na skraju pasa jedni wykonujący pomiar prędkości pojazdu
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki dający sygnał ręką kierującemu do zatrzymania pojazdu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki zatrzymujący pojazd do kontroli drogowej
  • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant drogówki wykonujący pomiar prędkości pojazdu
  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów drogówki przy krawędzi jezdni, stojący przed oznakowanym radiowozem podczas działań "Prędkość"
  • zdjęcie kolorowe: policjant drogówki dokonujący pomiaru prędkości samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant wykonujący badanie trzeźwości kierującego
Powrót na górę strony