Wiadomości

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Data publikacji 27.04.2021

Funkcjonariusz z Wydziału Prewencji wraz z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili działania skierowane do osób przekraczających dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Akcja profilaktyczna miała na celu uzmysłowić kierującym skutki nieprzestrzegania ograniczeń prędkości i niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze

zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej komendy podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, w tle dwa policyjne radiowozy

W trakcie działań policjanci informowali kierujących, że nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to nadal najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze wobec osób kierujących przekraczających prędkość nie tylko wyciągali konsekwencje prawne, ale również przypominali o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych, ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych oraz o zakazie wyprzedania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dla przypomnienia obowiązujących na polskich drogach ograniczeń prędkości kierującym, którzy zostali zatrzymani do kontroli zostały wręczone specjalnie przygotowane zawieszki zapachowe.

W trakcie akcji policjanci zwrócili również uwagę na zachowanie rowerzystów oraz obowiązkowe wyposażenie rowerów. W trakcie kontroli funkcjonariusze przypominali rowerzystom w jaki sposób powinni się poruszać po drodze i w jakich przypadkach mogą korzystać z chodnika oraz zaopatrzyli ich w opaski odblaskowe.

Plakat przedstawia mężczyznę jadącego na rowerze po jezdni o zachodzie słońca w górach oraz zasady bezpieczeństwa dla rowerzystów. W górnym lewym rogu znajduje się napis: Rowerzysto pamiętaj! Natomiast w prawym górnym rogu logo KMP Katowice. W dolnej części zdjęcia znajduje się napis: Korzystanie z kasku zwiększa Twoje bezpieczeństwo. Pod zdjęciem znajduje się tekst w dwóch kolumnach: Kolumna lewa: W związku z nadejściem wiosny co raz częściej sięgamy po środek lokomocji jakim jest rower. Rower jest idealnym narzędziem nie tylko do poprawy kondycji fizycznej, ale również do sprawnego przemieszczania się po zakorkowanym mieście. Jednak korzystając z tego środka transport pamiętać o kilku ważnych zasadach i obowiązkowym wyposażeniu roweru. Dlatego katowiccy policjanci apelują o rozwagę i jednocześnie przypominają: Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy: 1.	Hamulec – co najmniej jeden skutecznie działający 2.	Ś wiatło pozycyjne (przednie) – barwy białej lub żółtej selektywnej, może być migające 3.	Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku 4.	Ś wiatło odblaskowe (tylne) barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt 5.	Ś wiatło pozycyjne (tylne) – barwy czerwonej, może być migające Kolumna prawa: Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art.33. 1.	Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. (…) 5.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1.	opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2.	szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3.	warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust.6. 6.Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W lewym dolnym rogu plakatu znajduje się napis: Bezpiecznej drogi życzą katowiccy policjanci!

 • zdjęcie kolorowe: policjant wydziału prewencji katowickiej komendy wręczający kierującemu elementy odblaskowe
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej komendy rozmawiający z rowerzysta podczas kontroli
 • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas kontroli drogowej wobec kierującego samochodem osobowym
Powrót na górę strony