Wiadomości

Podsumowanie działań "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 26.04.2021

Policjanci katowickiej drogówki przeprowadzili działania "Bezpieczny pieszy". Mundurowi przyglądali się zachowaniom kierujących i pieszych, głównie w rejonie przejść dla pieszych. Obopólne stosowanie się do obowiązujących przepisów z zakresu ruchu drogowego zwiększa bezpieczeństwo wszystkich korzystających z dróg. Podczas działań policjanci ujawnili aż 62 wykroczenia, które popełnili kierowcy właśnie w rejonie przejść dla pieszych.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych wykonujący pomiar prędkości pojazdu

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W ramach działań "Bezpieczny pieszy" policjanci z katowickiej drogówki ujawnili aż 62 wykroczenia popełnione przez kierujących. Niestety, było to jedno z tych wykroczeń, którego popełnienie grozi poważnymi skutkami dla pieszego. 62 kierujących znacznie przekroczyło prędkość w rejonie przejść dla pieszych, co w przypadku potrzeby hamowanie znacznie wydłuża drogę zatrzymania pojazdu. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego katowiccy policjanci przypominają o obowiązkach kierowcy względem pieszego:

  • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku),
  • pieszy ma pierwszeństwo, znajdując się na przejściu dla pieszych,
  • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
  • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Apelujemy również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas kontroli pojazdu, którego kierujący przekroczył prędkość w rejonie przejścia dla pieszych

Powrót na górę strony