Wiadomości

Przemoc w rodzinie w dobie pandemii

Data publikacji 15.02.2021

Policjanci ogniw patrolowych Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wzięli udział w szkoleniu warsztatowym dotyczącym nowych uprawnień wydawania zakazu zbliżania do wspólnie zajmowanego mieszkania i nakazu jego opuszczenia w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -podkom. Adrianna Mazur oraz Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach – pani Liliana Krzywicka oraz psycholog z OIK- pan Artur Zazula wspólnie przeprowadzili szkolenie warsztatowe dotyczące podejmowania działań w przypadku ujawnienia przemocy domowej.

Mundurowi doskonalili swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy, podejmowania interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz komunikowania się z osobami doznającymi przemocy. Ważnym zagadnieniem było również omówienie nowych uprawnień dotyczących wydawania zakazu zbliżania do wspólnie zajmowanego mieszkania i nakazu jego opuszczenia w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz działalność profilaktyczna Policji w kontekście działań w programie „Moc!Na Ty”.

  • zdjęcie kolorowe: policjanci ogniw patrolowych komendy miejskiej Policji w Katowicach podczas szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • zdjęcie kolorowe: pani Liliana Krzywicka oraz psycholog Artur Zazula podczas szkolenia
  • zdjęcie kolorowe: tablica multimedialna na której wyświetlano informacje podczas szkolenia
Powrót na górę strony