Wiadomości

"Czy wiesz, że...?"

Data publikacji 12.01.2021

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część XI. Na to i inne pytania odpowiadamy w ramach projektu informacyjno – edukacyjnego „Czy wiesz, że…?

W ramach projektu „Czy wiesz, że...?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

Tym razem przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach krok po kroku będziemy dalej dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

Jakiego rodzaju pałki są na wyposażeniu policjanta?

Policjant może mieć na wyposażeniu pałki zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe.

Policjant ma prawo użyć wyłącznie pałki służbowej- z przydziału służbowego. Nie może to być wyposażenie prywatne.

Kiedy policjant może użyć pałki służbowej?

Pałki służbowej policjant może użyć lub wykorzystać ją w przypadkach:

 • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez policjanta poleceniem;
 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby;
 • przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 • przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez policjanta obszary, obiekty lub urządzenia;
 • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez policjanta;
 • przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
 • przeciwdziałania niszczeniu mienia;
 • zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 • zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 • pokonania czynnego oporu.

Uwaga: policjant nie może użyć pałki służbowej w celu pokonania biernego oporu lub przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Ważne: Pałki służbowej nie stosuje się wobec osób, w stosunku do których użyto środków przymusu bezpośredniego, takich jak:

 • kajdanek: zakładane na ręce, zakładane na nogi, zespolone;
 • kaftana bezpieczeństwa;
 • pasa obezwładniającego;
 • siatki obezwładniającej
 • oraz osób obezwładnionych wskutek użycia przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (z wyjątkiem dźwigni transportowych stosowanych przy użyciu pałki służbowej).

Uwaga: Pałki służbowej używa się do obezwładnienia osoby przez zadanie bólu fizycznego lub do zablokowania kończyn albo wykorzystuje się ją w celu obezwładnienia zwierzęcia.

Pamiętaj: Pałką służbową nie zadaje się uderzeń i pchnięć w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi konieczność odparcia zamachu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że...?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony