Wiadomości

Drogówka podsumowała działania „NURD”

Data publikacji 22.05.2020

Wczoraj w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „NURD". Katowicka drogówka również przyłączyła się do działań. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Tylko podczas wczorajszych działań mundurowi ujawnili prawie 230 wykroczeń.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas działań

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas wczorajszych działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili prawie 230 wykroczeń, wśród których aż 204 popełnili kierujący pojazdami, 21 wykroczeń popełnionych przez pieszych i 2 przez rowerzystów. Wśród wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowały wykroczenia wobec pieszych i nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. W trakcie działań policjanci zatrzymali 4 prawa jazdy kierującym, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h. Ujawniono również 2 kierujących z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Za to przestępstwo grozi im teraz kara do 3 lat więzienia. Podczas jednej z kontroli ujawniono również samochód, który miał zaniżony przebieg. W ramach swoich uprawnień stróże prawa sprawdzili aktualny stan licznika. Odczyt zweryfikowali w systemie informatycznym. Okazało się, że istniała rozbieżność co do stanu faktycznie przebytych kilometrów. Za przestępstwo z art. 306a kodeksu karnego, czyli zmianę wskazania drogomierza lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara do 5 lat więzienia. Kolejne działania już wkrótce, a jak skuteczne i potrzebne są to działania wskazuje analiza zdarzeń z udziałem pieszych. W tym roku doszło tylko do 1 wypadku drogowego z pieszym, gdzie w zeszłym roku w tym samym czasie było to aż 6 zdarzeń.


 

Powrót na górę strony