Wiadomości

Co to jest ALERT RCB?

Data publikacji 25.02.2020

Od kilku dni na telefony komórkowe dostajemy sms-owe powiadomienia ludności ALERT RCB o bardzo silnym wietrze. Nie wszyscy jednak wiedzą co to za wiadomość, kto jest nadawcą wiadomości i jak należy się zachować, kiedy taką wiadomość otrzymamy. Poniżej wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

zdjęcie kolorowe: na czerwonym tle biały napis ALERT RCB

ALERT RCB to system sms-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Wysyłany jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do operatorów sieci komórkowych, którzy przesyłają je dla osób, które mogą przebywać w zagrożonym rejonie. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znacznym obszarze. ALERT RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert. Po otrzymaniu wiadomości należy zastosować się do treści zawartych w sms-ie. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków. Poniżej publikujemy treśc przykładowych powiadomień.

zdjęcie kolorowe: ekran telefonu komórkowego z treścią przykładowego sms-a z ostrzeżeniem.zdjęcie kolorowe: ekran telefonu komórkowego z treścią przykładowego sms-a z ostrzeżeniem.zdjęcie kolorowe: ekran telefonu komórkowego z treścią przykładowego sms-a z ostrzeżeniem.

Nie trzeba się zapisywać, aby otrzymać powiadomienie ALERT RCB. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy sms-a z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty ą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

ALERT RCB nie narusza bezpieczeństwa Państwa danych. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi mają Państwo zawarte umowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, ani w inny sposób nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych. Alert RCB nie gromadzi żadnych danych osobowych, ani w inny sposób ich nie przetwarza. RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich). przygotowuje dla Państwa bezpieczeństwa komunikaty z ostrzeżeniami.

Więcej o ALERT RCB możesz przeczyta na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony