Wiadomości

Trwają działania „SMOG”

Data publikacji 19.02.2020

Dziś w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Katowicka drogówka również prowadzi działania od wczesnych godzin rannych. Celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Policjanci zwracają również uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas działań "Smog" sprawdza stan techniczny zatrzymanego do kontroli pojazdu

Działania ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci przypominają kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Pamiętajmy, że poruszając się sprawnymi technicznie pojazdami dbamy o dobrą jakość powietrza.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas działań "Smog" sprawdza stan techniczny zatrzymanego do kontroli pojazdu

 

Powrót na górę strony