Wiadomości

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo!” - bądź widoczny na drodze

Data publikacji 15.10.2019

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, profilaktycy z katowickiej komendy rozmawiali z kierującymi o prawidłowych oświetleniu ich pojazdów. Akcja została zorganizowana w ramach projektu „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo!” i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowcy i piesi – bądźcie widoczni na drodze!

„Twoje Światła - Twoje Bezpieczeństwo!”

Kiedy włączyć światła w samochodzie i jakiego typu? Z tymi pytaniami często zmagają się nie tylko młodzi kierujący. Dużą grupą kierowców którzy zadają podobne pytania są Ci, którzy od wielu już lat posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami. Niezależnie od wieku i doświadczenia warto przypominać sobie obowiązujące przepisy, zwłaszcza, że ulegają one zmianom. To co obowiązywało w dniu zdania egzaminu na prawo jazdy, dawno może być już nieaktualne. Zauważyli to policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i w ramach projektu „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” rozmawiali z kierującymi właśnie o prawidłowym oświetleniu pojazdu, które ma ogromne znaczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale zacznijmy od podstaw. Przepisy dotyczące ruchu drogowego reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Art. 51 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi o używaniu świateł zewnętrznych w czasie poruszania się pojazdu.

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

6. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

Natomiast art. 52 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi o używaniu świateł w czasie zatrzymania lub postoju.

Art. 52. 1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.

2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

3. Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju, pod warunkiem że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.

„Twoje Światła - Twoje Bezpieczeństwo!”

To właśnie te informacje kierujący otrzymali wraz z ulotką od katowickich policjantów. Mundurowi zachęcali, aby ulotki promujące kampanię „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo!” przekazać w ręce osoby, która jest dla nich ważna, aby zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że dobrze i prawidłowo oświetlony samochód, sprawne światła, elementy odblaskowe noszone przez pieszych i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to czynniki zwiększające bezpieczeństwo na drodze.

„Twoje Światła - Twoje Bezpieczeństwo!”

Powrót na górę strony