Wiadomości

Zapraszamy do udziału w konferencji

Data publikacji 24.10.2019

Komenda Miejska Policji w Katowicach, wspólnie z Katedrą Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, organizują w dniu 25 października 2019 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach konferencję „Od interwencji do profilaktyki. Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa". Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta, a także media, do udziału w konferencji.

Podczas planowanego wydarzenia zostaną zaprezentowane działania, podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz ograniczania przestępczości i zachowań nieakceptowanych społecznie. Wydarzenie to będzie też znakomitą okazją do zaprezentowania wyników badań na temat poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic, zrealizowanych przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej. Podczas konferencji zostanie także poruszone zagadnienie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rola dzielnicowego, jako partnera społeczności lokalnej w zakresie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Urzędu Miasta w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta, a także media do udziału w konferencji. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić  drogą elektroniczną na adreskonferencja@ka.policja.gov.pl  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie telefoniczne przybycia pod numerem telefonu 32 200 21 98, bądź przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: pawel.warchol@ka.policja.gov.pl

 

Konferencja organizowana przez Komendę Miejską Policji w Katowicach wspólnie z Katedrą Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od interwencji do profilaktyki. Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa."

25 października 2019 roku

aula Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

im. aspiranta policji województw śląskiego Jana Kali

 

9.45 - 10.00 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie przybyłych gości

10.00 - 10. 30 prof. zw. dr. hab Jadwiga Stawnicka - Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego AWF Katowice - przedstawiciel Komendy Głównej Policji – Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością wśród mieszkańców Katowic.

10.30 - 11.00 insp. dr hab. Iwona Klonowska - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako szczególna forma komunikacji – ujęcie psychologiczno- pedagogiczno-socjologiczne.

11.00 - 11.30 insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 12.20 Mirosław Cygan - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach – Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy - jako przykład sposobu wspomagania służb przez zastosowanie nowoczesnej technologii

12.20 - 12.40 mł.insp. dr Artur Orman - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – Stan bezpieczeństwa na terenie miasta Katowice

12.40 - 13.00 podinsp. Tomasz Ciepał – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Katowicach – profilaktyka społeczna jako narzędzie mające realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

13.00 - 13.15 Dyskusja, zakończenie konferencji.

Powrót na górę strony