Wiadomości

Szkolili nauczycieli w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”

Data publikacji 14.10.2019

Katowiccy policjanci wspólnie z konsultantkami Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić nie” przeprowadzili już piąte szkolenie. Tym razem o bezpieczeństwie dzieci rozmawiali z nauczycielami katowickich dzielnic Bogucice, Koszutka i Dąbrówka Mała. W ramach kampanii przeszkolono już 200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 83 placówek oświatowych.

Szkolenie przeprowadzone zostało w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Wróblewskiego. Policjanci z katowickiej profilaktyki wraz z konsultantami z Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach przeszkolili kolejnych 40 nauczycieli uczących tym razem w szkołach i przedszkolach w dzielnicy Bogucice, Koszutka i Dąbrówka Mała. Podczas szkolenia policjanci zaprezentowali uczestnikom film przedstawiający eksperyment katowickich policjantów przeprowadzony na placach zabaw, który obrazuje pozytywne, jak i negatywne zachowania dzieci podczas spotkania z nieznajomym proponującym im zabawę dronem. Policjanci biorąc pod uwagę, że podczas eksperymentu kilka dzieci bez wahania oddaliła się z nieznajomym z placu zabaw, wskazali nauczycielom na potrzebę uczenia dzieci bezpiecznych zachowań, które mogą ochronić je przed skrzywdzeniem ze strony dorosłych.

 

 

Następnie policjanci omówili tematykę przemocy w rodzinie, jej rodzaje, a także na czym polega procedura „Niebieskiej karty”, za pomocą której mogą przyczynić się do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto funkcjonariusze zapoznali nauczycieli ze skalą występowania przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci oraz o prawnym obowiązku zawiadamiania organów ścigania przez dyrekcję szkół i nauczycieli w przypadku ujawnienia przestępstw wobec małoletnich.
Konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” przekazali nauczycielom w jaki sposób mogą uchronić dziecko przed przemocą omawiając m.in: jak rozpoznać dziecko, które doznało przemocy seksualnej, jakie są konsekwencje przemocy seksualnej, w jaki sposób udzielić dziecku pomocy oraz jak rozmawiać z rodzicami skrzywdzonego dziecka.
Przekazana fachowa wiedza i praktyczne porady mają za zadanie zwiększyć skuteczność nauczycieli w ujawnianiu wszelkich niepokojących sygnałów popełnienia przestępstwa, w szczególności o charakterze seksualnym, na szkodę dziecka przez osobę dorosłą.

Wyszkoleni nauczyciele włączając się w realizację kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić nie” we własnej placówce oświatowej będą mogli przeprowadzić zajęcia profilaktyczne z dziećmi oraz ich rodzicami. Każdy uczestnik szkolenia został wyposażony w materiały edukacyjne na płycie DVD tj.: film z policyjnym eksperymentem, poradnik dla rodziców i opiekunów, kolorowanki dla dzieci „Sznupek kontra obcy” oraz „Inka i Kuba ostrzegają”, mające pomóc w przeprowadzeniu spotkań profilakycznych. Ponadto nauczyciele otrzymali „Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka” oraz „Niebieską kartę”. Poradnik dla rodziców i opiekunów można pobrać ze strony internetowej Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego "Metis" w Katowicach lub klikając w ten link.

Kampania edukacyjno – profilakyczna „Naucz mnie, kiedy mówić nie” stanowi kontynuację i rozszerzenie działań w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Moje Bezpieczne (?) Dziecko”.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji szkolenia Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Katowicach Pani Apolonii Filipek.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy informować o kolejnych szkoleniach.

  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i konsultantki "METIS" podczas szkolenia dla nauczycieli
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i konsultantki "METIS" podczas szkolenia dla nauczycieli
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i konsultantki "METIS" podczas szkolenia dla nauczycieli
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i konsultantki "METIS" podczas szkolenia dla nauczycieli
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i konsultantki "METIS" podczas szkolenia dla nauczycieli
Powrót na górę strony