Wiadomości

Zaproszenie dla mediów i nauczycieli na szkolenie w ramach kampanii „Naucz mnie , kiedy mówić NIE”

Data publikacji 07.10.2019

Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Urzędem Miasta w Katowicach oraz Ośrodkiem Regionalnym Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nauczycieli z katowickich dzielnic Bogucice, Koszutka i Dąbrówka Mała. Szkolenie zorganizowane jest w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. Szkolenie odbędzie się 9 października 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fotoreporterów i dziennikarzy wraz z operatorami.

Szkolenie odbędzie się 9 października 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 40 nauczycieli z niżej wymienionych placówek:

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 13) w Katowicach ul. Wróblewskiego 42 – 44,
 • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach ul. Iłłakowiczówny 13,
 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach ul. Słowiańska 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Ordona 3 d,
 • Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 47) ul. Grzegorzka 4,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących ul. Grażyńskiego 17,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 9 ul. Ścigały 17 (Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna),
 • Społeczna Katolicka Szkoła Podstawowa św. Jacka ul. Ścigały 17,
 • Szkoła Podstawowa dla chłopców „Kuźnica” ul. Słowiańska 1,
 • Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Wyszyńskiego 16 a,
 • Miejskie Przedszkole nr 22 ul. Kopalniana 4 d,
 • Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach ul. Ordona 11,
 • Miejskie Przedszkole nr 48 w Katowicach ul. Sokolska 56 a,
 • Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach ul. Puławska 9,
 • Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach ul. Iłłakowiczówny 15,
 • Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach ul. Wiślana 9.

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez stronę internetową metis.pl. Limit przyznanych miejsc na szkolenie oraz link do logowania otrzymają wymienione placówki za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Zapraszamy do zapoznania z Harmonogramem szkolenia.

Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji metodycznej w ramach Katowickiej Kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.

Katowicka Kampania profilaktyczno-edukacyjna p.n. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” jest kontynuacją oraz rozszerzeniem trwającej wojewódzkiej kampanii społecznej „Moje Bezpieczne(?) Dziecko” Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis Katowice.

Priorytetem Kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa katowickich dzieci. Jej celem jest przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych wobec dziecka oraz ich konsekwencjom. Przedsięwzięcie podejmuje problematykę wykorzystania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz handlu ludźmi. Działaniem bezpośrednim wpływającym na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych będzie edukacja nauczycieli, a następnie za ich pośrednictwem rodziców, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą również spotkania profilaktyczne z uczniami.

W ramach Kampanii powstał film profilaktyczny opatrzony tą samą nazwą, który rejestruje kontrolowany eksperyment policyjny przeprowadzony na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na sprawdzeniu czy dzieci, pomimo obecności rodziców na placu zabaw, oddalą się z proponującą wspólną zabawę osobą nieznajomą. Działania te miały także na celu uzmysłowienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone ich dzieci w takiej sytuacji.

Film ma za zadanie wzbudzić u dorosłych emocje oraz skłonić ich do refleksji zadając sobie następujące pytania:

 • jak moje dziecko zachowałoby się, gdyby nieznany mu dorosły zaproponował zabawę np. dronem
 • czy dziecko zapytałoby się mnie o zgodę?
 • czy bez mojej zgody oddaliłoby się z nieznajomym?
 • co mam zrobić, gdy zobaczę, że dorosły krzywdzi nie moje dziecko?

Za pomocą słów dziecka skierowanych do osoby dorosłej - „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” chcemy skłonić rodziców, opiekunów i nauczycieli do wzmożenia rozmów ze swoimi pociechami i uczniami, w których przekażą, jak zachowują się dorośli przekraczający dopuszczalne granice społeczne i prawne oraz nauczą ich asertywnej postawy wobec dorosłego – mówiąc NIE. Dziecko, które nauczymy asertywnego odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przyjęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.

Dorosłych uczestników kampanii chcemy uwrażliwić, aby reagowali w każdej sytuacji na krzywdę dziecka, nawet jeśli to nie będzie ich własna pociecha.

Pragniemy, aby nauczyciele oraz rodzice uczestniczący w kampanii nauczyli dzieci asertywnego odmawiania - mówiąc NIE osobie dorosłej, która przekracza dopuszczalne granice prawne i społeczne, a także udzielenia pomocy swoim rówieśnikom.

W ramach trwania kampanii 2018/2020:

 • przeszkolimy 200 nauczycieli (w formie 5 szkoleń) przekazując im wiedzę na temat: wyniku i wysuniętych wniosków z eksperymentu policyjnego na katowickich placach zabaw, ochrony dziecka przed przemocą, ABC pierwszej pomocy w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka, polskiego prawa wobec wykorzystania seksualnego , odpowiedzialności prawno-karnej nauczycieli, dyrekcji szkół i opiekunów w przypadku ujawnienia przestępstwa wobec małoletniego oraz procedury „niebieskiej karty” mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 • wyposażymy nauczycieli, rodziców i opiekunów w materiały edukacyjne – Poradnik, zawierający informacje uzyskane podczas szkolenia wraz z narzędziami do pracy z dzieckiem tj. kolorowankę „Sznupek kontra obcy” i „Bajkę o Zosi w teatrzyku Kamishibai” uczące dzieci bezpiecznych zachowań w kontakcie z osobą dorosłą chroniących ich przed skrzywdzeniem.

W spotkaniach z rodzicami będą uczestniczyć policjanci – dzielnicowi. Zorganizowane będą spotkania konsultacyjne dla koordynatorów placówek oświatowych realizujących kampanię.

Szkolenia są bezpłatne.

Zapraszamy do śledzenia naszej kampanii na stronie internetowej i facebooku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stronie internetowej metis.pl oraz facebookowym fanpage’u kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.

 

 

Powrót na górę strony