Wiadomości

Trwa „Kaskadowy pomiar prędkości”

Data publikacji 10.09.2019

Policjanci katowickiej drogówki prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania te polegają na prowadzeniu kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na często niezbyt długim odcinku drogi. Mimo, że nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

zdjęcie kolorowe: policjant i policjantka z katowickiej drogówki podczas pomiaru prędkości samochodu

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie przez kierujących obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Niezmiennie od lat najczęściej kierujący niedostosowują prędkości do warunków ruchu. To właśnie z tego powodu, każdego roku, kierujący jadący zbyt szybko powodują zdarzenia, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.

Od 18 maja 2015 r. w Polsce obowiązuje przepis skutkujący zatrzymaniem prawa jazdy kierującemu, który przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na początku wejścia w życie tej regulacji zauważalne było realne zmniejszenie prędkości pojazdów w Polsce. Co istotne, mniej było również zdarzeń drogowych skutkujących obrażeniami ciała bądź śmiercią. Niestety, z biegiem lat intensywność oddziaływania przepisu na kierujących znacznie zmalała. Tylko podczas tegorocznych wakacji w Polsce prawo jazdy z tej przyczyny straciło prawie 10 000 kierujących. Liczba ta jest bardzo niepokojąca, ponieważ w porównaniu z wakacjami 2018 r. wzrosła o blisko 100%.

Celem dzisiejszych działań jest ograniczenie zagrożeń wynikających z przekraczania dopuszczalnych prędkości. Do działań wykorzystane są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości jak i pomiary prowadzone dynamicznie możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Powrót na górę strony