Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji w Katowicach

insp. Arkadiusz Konowalski


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

mł. insp. dr Artur Orman

młodszy inspektor doktor Artur Orman pozuje do zdjęcia w mundurze na tle flagi Polski

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu prewencji, ruchu drogowego i sztabu policji.


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

mł. insp. Arkadiusz Stępień

zdjęcie kolorowe: młodszy inspektor Arkadiusz Stępień Zastępca Komendanta Miejski Policji w Katowicach

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu kryminalnego.

Powrót na górę strony