Nabór do służby w Policji

Kontakt

Nabór kandydatów do pełnienia służby w Policji jest prowadzony w systemie ciągłym i nieprzerwanie trwa.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach lub w innych komendach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej pod numerem telefonu: 47 85 124 11, 47 85 128 20.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Śląskiej Policji, w zakładce Zostań Policjantem.

Powrót na górę strony