Punkty kontroli autokarów

Kontrole autokarów

Informujemy, że w Katowicach przy ul. Francuskiej został wyznaczony i oznakowany punkt kontroli autokarów. W związku z tym prosimy organizatorów, aby z wyprzedzeniem kilkudniowym zgłaszali do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Wydział Ruchu Drogowego kontrolę autokaru

Zgłoszenia dotyczące kontroli autokarów należy przekazywać telefonicznie:

  • 47 851 27 77 - zastępca oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,
  • 47 851 21 20 - sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

lub faksem pod nr: 47 851 22 44,

lub pocztą elektroniczną na adres:  rd@katowice.ka.policja.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać dokładną datę i godzinę podjazdu autobusu na ul. Francuską uwzględniając zapas czasowy przed planowanym odjazdem. Autobus powinien przyjechać do miejsca kontroli na, co najmniej godzinę przed planowanym odjazdem z  młodzieżą.

 


Pokaż Punkt Kontroli Autokarów na większej mapie

Powrót na górę strony