Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

W  Katowicach przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

Wykaz punktów pomocy ofiarom przestępstw w Katowicach

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

40-065 Katowice
ul. Mikołowska 13a
tel. 32 251 15 99, 32 257 14 82

Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
e-mail: oik@mops.katowice.pl

Formy pomocy: pomoc psychologiczna, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, kierowanie do miejsc schronienia

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”

40-384 Katowice
ul. Korczaka 27
tel.  603 84 00 wewn. 33, 32 255 89 74, 32 255 91 76
Dostępność: całodobowo w przypadku konieczności udzielenia schronienia

Formy pomocy: udzielanie schronienia, pomoc psychologiczna

 

 • Komenda Miejska Policji w Katowicach

40-038 Katowice
Ul. Lompy 19

tel.112, 47 851 25 55, 47 851 26 66
 

 • Komisariat Policji I w Katowicach

 ul. Żwirki i Wigury 28
tel. 47 85 135 00
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji II w Katowicach

ul. Iłłakowiczówny 2
tel. 47 85 136 50
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji III w Katowicach

ul. Książęca 20
tel. 47 85 138 00
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji IV w Katowicach

ul. Policyjna 7
tel. 47 85 137 50
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji V w Katowicach

ul. Lwowska 7
tel. 47 85 137 00
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji VI w Katowicach

ul. Stawowa 8
tel. 47 85 138 50
Dostępność: całodobowo

 

 • Komisariat Policji VII w Katowicach

ul. Tysiąclecia 5
tel. 47 85 139 00
Dostępność: całodobowo

 

Prokuratury Rejonowe
 

 • Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód

ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
tel. 32 254 02 01 wewn. 24

 

 • Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ

ul. Pocztowa 8
40-002 Katowice
tel. 32 258 70 21 do 24 wewn. 113

 

 • Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe

ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
tel. 32 133 51 00 wewn. 129

 

 • Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód

ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
tel. 32 254 01 31  

 

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej

Formy pomocy : pomoc w uzyskaniu świadczeń pieniężnych, porady prawnej i psychologicznej, praca socjalna, możliwość wszczęcia procedury „Niebieska Karta” , pomoc w skierowaniu do miejsca schronienia

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Andrzeja 10
tel. 32 251 60 99, 32 251 59 12
Dostępność : 7.30-15.30
 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 2

ul. Warszawska 42
tel. 32 253 66 12, 32 253 77 30
Dostępność : 7.30-15.30
 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 3

ul. Oblatów 24
tel. 32 203 63 13, 32 258 07 09
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 4

ul. Gliwicka 96
tel. 32 353 02 75, 32 353 02 78
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 5

ul. Dębowa 16c
tel. 32 250 50 15, 32 254 70 61
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 6

ul. Czecha 2
tel. 32 209 00 23, 32 253 81 21
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 7

ul. Świdnicka 35a
tel. 32 252 56 35, 32 252 80 61
Dostępność : 7.30-15.30
 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 8

ul. Łętowskiego 6a
tel. 32  206 15 68, 32 206 07 04
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 9

ul. Krakowska 138
tel. 32 255 35 67, 32 256 47 70
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 10

ul. Krakowska 138
tel. 32 209 97 13, 32 256 80 39
Dostępność : 7.30-15.30

 

 • Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (budynek Miejskiej Izby Wytrzeźwień)

ul. Macieja 10
tel. 32 203 23 72, 32 251 43 87
Dostępność : 7.30-15.30


 

 

Wykaz punktów pomocy ofiarom przestępstw w województwie  śląskim

Powrót na górę strony