Wiadomości

Niepełnoletni, ale czy bezkarny? – o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 12.04.2024

Profilaktycy z katowickiej komendy niemal codziennie prowadzą spotkania z uczniami placówek oświatowych w naszym mieście. Tym razem z uczniami szkoły podstawowej policjantka, rozmawiała z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnienie czynów karalnych.

Policjantka spotkała się z uczniami kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach. Podczas spotkania został poruszony temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W czasie prelekcji uświadamiano młodzież na temat ich praw, ale i obowiązków. Obalono wiele mitów i zapoznano młodzież z ich obowiązkiem prawnym na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mowa była o czynach karalnych i przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę, ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają, nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Policjantka poruszył również problematykę przemocy i agresji szkolnej oraz rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w Internecie. Przemoc i hejt to coraz powszechniejsze zjawisko, o którym należy rozmawiać. Znieważenie, zniesławienie czy też groźby coraz częściej występują w cyberśrodowisku. Czasem informacje umieszczane przez nas w Internecie, takie jak np. zdjęcia, mogą trafić w niepowołane ręce, bądź postawić nas w niekorzystnym świetle. Policjanta odpowiadała również na pytania dotyczące służby w Policji. Pomimo młodego wieku, wielu uczniów zainteresowanych jest pracą w naszej służbie, dlatego też policjantka przedstawiła etapy rekrutacji oraz opowiedziała jak ciekawą i dającą ogromną satysfakcję jest służba w Policji. Mamy ogromną nadzieję, że wiedza, którą uczniowie zdobyli podczas zajęć, pozwoli im dokonywać słusznych wyborów w przyszłości.

  • zdjęcie kolorowe: katowicka policjantka podczas prelekcji z uczniami szkoły podstawowej
  • zdjęcie kolorowe: katowicka policjantka podczas prelekcji z uczniami szkoły podstawowej
  • zdjęcie kolorowe: katowicka policjantka podczas prelekcji z uczniami szkoły podstawowej
Powrót na górę strony