Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w komisariacie VI

Data publikacji 05.02.2024

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził nowych komendantów w Komisariacie Policji VI w Katowicach.

zdjęcie kolorowe: Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski podczas uroczystego wprowadzenia komendanta kom. Zbigniewa Oracza i zastępcy komendanta st. asp. Wojciecha Sobola na stanowiska

W związku ze zmianami kierownictwa komisariatów spowodowanymi odejściem doświadczonych oficerów na emeryturę, zmiany kadrowe nastąpiły w Komisariacie Policji VI w Katowicach. Podczas uroczystej zbiórki Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził komendanta, a także zastępcę komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach.

Obejmujący stanowisko Komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach kom. Zbigniew Oracz podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono. Zastąpił on na tym stanowisku nadkom. Marka Wąsika, który zakończył pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy Śląska służbę i przeszedł na emeryturę.

Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach został st. asp. Wojciech Sobol, który dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji IV w Katowicach. Zastąpił on na tym stanowisku kom. Zbigniewa Oracza, który został komendantem komisariatu.

Kom.Zbigniew Oracz do służby w Policji przyjął się w 2000 roku. Przez całą swoją służbę związany jest z Katowicami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wydziale Prewencji oraz Wydziale Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W 2008 roku referentem Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VI w Katowicach, gdzie w 2017 roku został zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego. Następnie służbę pełnił w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą katowickiej komendy, by w 2020 roku objąć stanowisko naczelnika wydziału zwalczania przestępczości pseudokibiców. W maju 2022 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji IV w Katowicach, a w marcu 2023 roku został Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach.

St. asp. Wojciech Sobol do służby w Policji przyjął się w 2008 roku. Przez całą swoją służbę praktycznie związany jest z Katowicami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji IV w Katowicach i Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tychach, gdzie przez ponad półtora roku był zastępcą naczelnika. Następnie wrócił do Komisariatu Policji IV w Katowicach, gdzie od marca 2023 roku był naczelnikiem wydziału prewencji.
 

Powrót na górę strony