Wiadomości

Wspólne ćwiczenia służb mundurowych w Areszcie Śledczym

Data publikacji 20.12.2023

W Areszcie Śledczym w Katowicach przeprowadzono ćwiczenia udoskonalające działania ochronne funkcjonariuszy i pracowników aresztu, katowickich policjantów i strażaków. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz sprawności funkcjonariuszy i pracowników w zakresie wykonywaniu zadań ochronnych, analizy oraz działania w sytuacjach kryzysowych, współpracy z jednostkami oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem ratownictwa.

Trwające kilka godzin ćwiczenia miały na celu udoskonalenie współdziałania policjantów wraz z funkcjonariuszami służby więziennej oraz funkcjonariuszami straży pożarnej w sytuacjach kryzysowych. W ćwiczeniach udział wzięli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Katowicach oraz Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Pierwszym etapem ćwiczeń było przeprowadzenie przez funkcjonariuszy ewakuacji jednego z osadzonych z zadymionego budynku oraz zabezpieczenia miejsca pożaru. Do kolejnych zadań należało ustalenie innych osób mogących potrzebować pomocy, a następnie udzielenia pokrzywdzonym niezbędnej pomocy medycznej. Następnym etapem ćwiczeń było zdarzenie, w którym osadzeni dokonują buntu. W trakcie tego zdarzenia jeden z osadzonych doznaje obrażeń, które wymagały udzielenia pomocy poza więzienną placówką. W związku z powyższym grupa transportowa miała na celu przewiezienie poszkodowanego do szpitala wraz z asystą Policji. Ćwiczenia odbyły się na więziennym placu spacerowym. Ostatnim etapem, była analiza sytuacji oraz omówienie poszczególnych etapów ćwiczeń i wyciągnięcie wniosków.

Ćwiczenia swoim charakterem zapewniły jak największy stopień odzwierciedlenia ćwiczonej sytuacji w rzeczywistości oraz podejmowanych działań, w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji w sytuacji zagrożenia. Była to dokonała okazja do przećwiczenia współdziałania różnych służb w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie koordynowała ppłk Katarzyna Gorzkowska Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach.

 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające dwóch funkcjonariuszy służby więziennej podczas wykonywanych ćwiczeń na placu spacerowym
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające funkcjonariuszy straży pożarnej podczas wynoszenia poszkodowanego z zadymionego budynku
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające policjantów oraz funkcjonariuszy straży pożarnej i służby więziennej
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające policjantkę oraz funkcjonariuszkę służby więziennej
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające funkcjonariuszy straży pożarnej podczas ćwiczeń na placu spacerowym Aresztu Śledczego
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające funkcjonariuszy straży pożarnej i służby więziennej oraz ratowniczkę medyczną podczas ćwiczeń
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające funkcjonariuszy służby więziennej podczas ćwiczeń
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające policyjny radiowóz na tle Aresztu Śledczego w Katowicach
 • zdjęcie kolorowe: przedstawiające funkcjonariuszy służby więziennej podczas ćwiczeń z tarczami i hełmach ochronnych
Powrót na górę strony