Wiadomości

Nie zapłacę tego mandatu. Co mi zrobią?

Data publikacji 11.12.2023

Nie ma tygodnia, aby katowiccy policjanci nie doprowadzali do aresztu kilku osób, na których wystawiono nakaz doprowadzenia do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Długość kary zależy od wysokości niezapłaconego mandatu, najczęściej wynosząc kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni.

Mandat karny to jedna z form karania za popełnione wykroczenie, takie jak zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, drobne kradzieże sklepowe, przekroczenie dozwolonej prędkości. Opłacenie mandatu administracyjnie kończy sprawę.

Jeśli nie popełniliśmy czynu lub nie zgadzamy się z werdyktem wystawiającego mandat, możemy odmówić jego przyjęcia, co oznacza skierowanie sprawy o wykroczenie do sądu.

Jednak, jeśli zgodziliśmy się na przyjęcie mandatu, konieczne jest jego uregulowanie. Nieopłacenie grzywny może prowadzić do poważnych problemów, a nawet do pobytu w areszcie.

Niepłacenie mandatów jest traktowane jako odmowa przyjęcia kary i prowadzi do uruchomienia procedury administracyjnej.

Ten proces trwa przez kilka, kilkanaście miesięcy, po czym niespodziewanie policjanci mogą zapukać do drzwi i doprowadzić do zakładu penitencjarnego, w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Ryzyko zatrzymania może również pojawić się podczas rutynowej kontroli drogowej czy legitymowania.
Mandat karny nieopłacony w wyznaczonym terminie jest traktowany jako odmowa przyjęcia, co skutkuje wszczęciem sprawy sądowej. W najlepszym przypadku kończy się to grzywną nawet do 5 tys. ., z dodatkowymi kosztami postępowania sądowego, znacznie zwiększającymi kwotę do zapłaty.

Jeśli ktoś nadal bagatelizuje otrzymane pismo i nie płaci kary grzywny, sprawa wraca do sądu, gdzie kara pieniężna jest zamieniana na karę zastępczą w postaci aresztu.

Policja otrzymuje nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby wraz z zarządzeniem o wszczęciu poszukiwań ogólnokrajowych. Mundurowi mają miesiąc na zatrzymanie i doprowadzenie takiej osoby do aresztu, w przeciwnym razie może zostać wydany list gończy, publikowany na stronach internetowych, w prasie i mediach.

Uwaga! Od kary zastępczej można się uchronić, wpłacając grzywnę na wskazane konto sądu i okazując policjantom dowód wpłaty. Każdy nakaz doprowadzenia zawiera informację, że Policja odstępuje od zatrzymania w przypadku okazania dowodu wpłaty grzywny.

Ważne! Osoba, na którą wydano polecenie zatrzymania, jest rejestrowana jako osoba poszukiwana w policyjnym systemie.

Zaległości w płaceniu mandatów są odnotowane w rejestrach dłużników, utrudniając zaciąganie kredytów czy pożyczek.

Podsumowując - za swoje błędy trzeba płacić w terminie!

Powrót na górę strony