Wiadomości

Policjanci zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Zagłębia Sosnowiec

Data publikacji 18.09.2023

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji oraz bielskiego i częstochowskiego samodzielnego pododdziału prewencji zabezpieczali w piątek mecz piłki nożnej. Podczas spotkania rozgrywanego na stadionie przy ul. Bukowej, GKS Katowice podejmował Zagłębie Sosnowiec. Niestety w trakcie zabezpieczenia pseudokibice gospodarzy złamali obowiązujące prawo, odpalając race na swoim sektorze. Trwa identyfikacja kibiców.

W piątkowy wieczór policjanci zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Zagłębia Sosnowiec. O bezpieczeństwo podczas sportowej imprezy dbało prawie 250 policjantów z prewencji, drogówki oraz pionu kryminalnego z katowickiej komendy, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie oraz w Bielsku-Białej, a także przewodnicy psów służbowych z psami. Mundurowi zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne.

Niestety, kilka minut po rozpoczęciu spotkania pseudokibice katowickiej drużyny na swoim sektorze odpalili race. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a za bezpieczeństwo podczas imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu albo regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

W związku z powyższym, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców katowickiej komendy, prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osób, które podczas piątkowego meczu złamały obowiązujące prawo.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Ponadto kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec przepadek przedmiotów chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Ponadto sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
 

 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki na motorach słuzbowych
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji oczekujący na wyjście kibiców z dworca pkp
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji przygotowujący się do asysty kroczącej
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na stadion
 • zdjęcie kolorowe: policyjny radiowóz zabezpieczający przemarsz kibiców
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji i samochód policyjny Tajfun tzw. armatka wodna
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej i kibice przy bramie wejściowej na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej i kibice przy bramie wejściowej na katowicki stadion
 • zdjęcie kolorowe: policyjny radiowóz blokujący wjazd na skrzyżowanie podczas przemarszu pseudokibiców
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji w asyście kroczącej prowadzą kibiców na dworzec pkp
Powrót na górę strony