Wiadomości

Debatowali o bezpieczeństwie działkowców

Data publikacji 05.09.2023

W Katowicach odbyła się kolejna debata społeczna tym razem z działkowcami z Giszowca. Dzielnicowi z Komisariatu Policji V w Katowicach razem z komendantem podinsp. Danielem Syką rozmawiali na temat bezpieczeństwa działkowiczów i ich mienia. „Bezpieczeństwo Działkowców -,,Bezpieczny Ogród” to nazwa debaty promującej spotkania z mieszkańcami naszego miasta.

Policjanci z Komisariatu Policji V w Katowicach przeprowadzili debatę z mieszkańcami-działkowcami dzielnicy Giszowiec pt. „Bezpieczeństwo Działkowców -,,Bezpieczny Ogród”. Spotkanie z mieszkańcami miało na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych i ich okolicy. Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji ,,Moja Komenda stanowiących wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Kierownik Rewiru Dzielnicowych- asp. szt. Michał Weishar omówił zebranym koncepcje ,,Dzielnicowy Bliżej Nas natomiast dzielnicowi - asp. Jacek Jaroszewski, asp. Daniel Janiszewski, sierż. szt. Piotr Szlęk oraz przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. Kolejno przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy- wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym tj. w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców. W kolejnej części debaty głos zabrała policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach asp. Agnieszka Krzysztofik, która przedstawiła programy i akcje profilaktyczne przeprowadzane na terenie miasta Katowice, w tym skierowane do seniorów. Omówiła zebranym zagrożenia związane z przestępczością dotyczącą osób starszych: oszustw na tzw. policjanta lub wnuczka oraz jak się chronić przed takimi zagrożeniami. Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy, jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania mieszkańców udzielił również Komendant Komisariatu Policji V w Katowicach - podinsp. Daniel Syka. W ramach realizacja programu ,,Dzielnicowy Bliżej Nas odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami.

  • Zdjęcie kolorowe: policjanci z komisariatu V podczas spotkania z działkowcami
  • Zdjęcie kolorowe:ulotki profilaktyczne przygotowane dla działkowców
  • Zdjęcie kolorowe: policjantka prewencji podczas spotkania z działkowcami
Powrót na górę strony