Wiadomości

Katowickie obchody Święta Policji

Data publikacji 19.07.2023

W Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyły się obchody Święta Policji. Uroczysta zbiórka katowickich stróżów prawa zgodnie z tradycją stała się okazją do wręczenia policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza Augustyniaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna i Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach inspektora Arkadiusza Konowalskiego 267 policjantów otrzymało awans na wyższy stopień.

zdjęcie kolorowe: uczestnicy uroczystych obchodów katowickiego święta Policji

Obchody policyjnego święta w murach katowickiego Pałacu Młodzieży uświetniło wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinspektorem Romanem Rabsztynem. Swoją obecnością uroczystą akademię uświetnił również Sekretarz Miasta Katowice Pan Maciej Stachura, Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski oraz Pan Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Obecni byli również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz zwierzchnicy służb mundurowych. Na uroczystości nie zabrakło również emerytów policyjnych, pracowników cywilnych, przedstawicieli oświaty i wielu innych znamienitych gości, z którymi podczas codziennej służby współpracujemy.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, dowódca uroczystości, nadkom. Łukasz Frańczak złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi. Następnie wprowadzono Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i odśpiewano hymn państwowy.

Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski, który przywitał zgromadzonych gości. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę i trudy codziennej służby policjantów, a także podziękował zaproszonym gościom za wsparcie i dobrą współpracę podczas działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli Katowic. Komendant podziękował szczególnie policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym za wysiłek wkładany w codzienną służbę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców, a także podkreślił, że tylko wspólne działanie może cały czas dawać możliwości rozwoju i poprawy.

W trakcie uroczystej zbiórki I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn i Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Arkadiusz Konowalski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe policjantom katowickiej jednostki. W tym roku 267 mundurowych otrzymało awanse.

W dowód uznania i podziękowań za codzienne zaangażowanie i poświęcenie było wręczenie listów gratulacyjnych i okazjonalnych prezentów wyróżniającym się pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza Augustyniaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna i Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach inspektora Arkadiusza Konowalskiego wyróżniania takie otrzymało 11 pracowników katowickiej komendy.

W trakcie uroczystości poinformowano o utworzeniu formacji Motocyklowej Asysty Honorowej, która składa się z policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i będzie wykorzystywana podczas uroczystości państwowych, patriotycznych i policyjnych, w celu nadania odpowiedniej rangi i podniosłego charakteru przejazdów osób ochranianych. Policjantom powołanym do Motocyklowej Asysty Honorowej Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn i Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Arkadiusz Konowalski wręczyli stosowne emblematy określające przynależność do wymienionej formacji.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Katowice, które wręczył imieniu Prezydenta Katowic Sekretarz Miasta Katowice Pan Maciej Stachura wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach. Nagrody otrzymało 30 policjantów katowickiej komendy miejskiej. Następnie Sekretarz Miasta Katowice Pan Maciej Stachura odczytał list Prezydenta Katowic, w którym podziękował stróżom prawa za codzienną, trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i przekazał słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego asp.szt. Michał Szczęśniak wraz z Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Katowice asp.szt. Aleksandrem Kostką odznaczyli i wręczyli wyróżnienia 10 policjantom.

W trakcie trwania uroczystości Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
mł. insp. dr. Arturem Ormanem i Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. Arkadiuszem Stępniem podziękowali byłym komendantom miejskim katowickiej jednostki i wręczyli im pamiątkowe statuetki. W ten sposób za włożony trud w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic podziękowano:

  • nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi
  • insp. w stanie spocz. Mirosławowi Cyganowi
  • insp. w stanie spocz. Stanisławowi Olewińskiemu
  • insp. w stanie spocz. Pawłowi Barskiemu.

Ponadto wręczyli pamiątkowe statuetki za wieloletnią współpracę na rzecz bezpieczeństw mieszkańców Katowic Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi Romanowi Rabsztynowi, Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowie Krupie, w imieniu którego statuetkę odebrał Sekretarz Miasta Katowice oraz Panu Piotrowi Uszokowi Prezydentowi Miasta Katowice w latach 1998-2014.

Uroczystość podsumował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji za ich codzienną pracę, podkreślając, jak ważne jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa. Podkreślił również, jak ważna jest współpraca z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Na zakończenie uroczystości obchody Święta Policji garnizonu katowickiego uświetnił występ pracownika katowickiej komendy Pani Justyny Hubczyk- Piechoty wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność w tym ważnym dla nas dniu oraz dziękujemy, że możemy na Was liczyć każdego dnia. Wszystkim awansowanym na wyższe stopnie policyjne składamy serdeczne gratulacje.

Powrót na górę strony