Wiadomości

Kontrole autokarów – jak zgłosić kontrolę?

Data publikacji 20.06.2023

W związku z okresem wakacyjnych wyjazdów i zwiększonym zainteresowaniem organizatorów przewozów autokarowych w zakresie kontroli tych pojazdów, policjanci katowickiej drogówki informują o możliwości przeprowadzenia takich kontroli po odpowiednio wcześniejszym jej zgłoszeniu. Zgłoszenia można kierować na adres e-mail: rd@katowice.ka.policja.gov.pl lub pod nr telefonu 47 851 21 20, 47 851 27 77 lub faksem 47 851 22 44.

Dla policjantów drogówki okres letnich wakacji wiąże się szczególnie z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim turystom przejeżdżającym przez nasze miasto do miejsc wypoczynku i letnich kurortów południowej części naszego regionu. Szczególnie w tym czasie odnotowujemy wzrost liczby autobusów przewożących dzieci i młodzież do ośrodków wypoczynkowych.

Mundurowi w trakcie wakacyjnych kontroli drogowych będą szczególnie egzekwowali przestrzeganie przepisów o ograniczeniu prędkości. Nie będą również pobłażali kierowcom innych zachowań, zagrażających bezpieczeństwu pozostałych uczestników dróg. Podczas wzmożonych kontroli drogowych stróże prawa sprawdzą stan trzeźwości kierujących (również na obecność w ich organizmach środków odurzających), stan techniczny pojazdów, oraz prawidłowy sposób przewożenia dzieci. Podobne kontrole będą przeprowadzane nie tylko na głównych trasach, ale też w samych miejscowościach wypoczynkowych.

Organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży mają jak zwykle możliwość sprawdzenia stanu technicznego autokaru i stanu psychofizycznego kierowcy, przed wyruszeniem w trasę.

W Katowicach zostało wyznaczone stałe miejsce kontroli autokarów. Kontrola autokarów przeprowadzana jest przy ulicy Francuskiej (parking ulica Francuska a ulica Dolina Trzech Stawów- na wysokości ogródków działkowych).

W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, policjanci katowickiej drogówki informują, że osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie, obozy, wczasy mogą je zgłaszać:

  • pod nr telefonu 47 851 21 20, 47 851 27 77;
  • pod nr faksu 47 851 22 44;
  • poczta elektroniczną e-mail: rd@katowice.ka.policja.gov.pl

Uprasza się o zgłaszanie kontroli z przynajmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie zgłoszenia należy podać:

  • organizatora wyjazdu;
  • datę i godzinę wyjazdu;
  • liczbę autokarów.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli.

Ponadto, jeśli czeka Cię podróż autokarem, możesz przed wyjazdem sprawdzić jego podstawowe dane. Umożliwia to e-usługa oferowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zapraszamy do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę,
która pozwala każdemu sprawdzić każdy zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC;
  • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie;
  • jak jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe;
  • czy pojazd figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.

Usługa taka pozwala szybko i wygodnie uzyskać informacje, które mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży. Zachęcamy do korzystanie z e-usługi dostępne pod adresem: bezpiecznyautobus.gov.pl
Istnieje również możliwość przeprowadzenia kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Wykaz punktów kontroli autobusów w wakacje na terenie woj. śląskiego

Powrót na górę strony