Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w komisariacie IV i VI

Data publikacji 02.03.2023

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził nowych zastępców komendantów. Zmiany kadrowe dotyczyły Komisariatu Policji IV i VI w Katowicach.

W związku ze zmianami kierownictwa komisariatów spowodowanych odejściem doświadczonych oficerów na emeryturę, zmiany nastąpiły również w Komisariacie Policji IV w Katowicach i Komisariacie Policji VI w Katowicach. Podczas uroczystych zbiórek Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził nowych zastępców komendantów komisariatu w Piotrowicach i na ul. Stawowej.

Obejmująca stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji IV w Katowicach nadkom. Aneta Orman - Korczyńska podziękowała za zaufanie, jakim obdarzono. Zastąpiła ona na tym stanowisku kom. Zbigniewa Oracza, któremu Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach.

Nadkom. Aneta Orman – Korczyńska do służby w Policji wstąpiła w 2004 roku, gdzie najpierw pracowała w wydziale kryminalnym, a następnie w wydziale prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. W latach 2010-2017 pracowała w Zespole Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie została ekspertem do spraw komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W 2019 roku została zastępca wydziału prewencji katowickiej jednostki, a w październiku 2021 roku powierzono jej obowiązki naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji IV w Katowicach.

Kom. Zbigniew Oracz do służby w Policji przyjął się w 2000 roku. Przez całą swoją służbę związany jest z Katowicami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wydziale Prewencji oraz Wydziale Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W 2008 roku referentem Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VI w Katowicach, gdzie w 2017 roku został zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego. Następnie służbę pełnił w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą katowickiej komendy, by w 2020 roku objąć stanowisko naczelnika wydziału zwalczania przestępczości pseudokibiców. W maju 2022 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji IV w Katowicach.

Powrót na górę strony