Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w katowickim garnizonie

Data publikacji 20.02.2023

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził nowych komendantów i ich zastępców w dwóch katowickich komisariatach. Zmiany kadrowe dotyczyły Komisariatu V i VII Policji w Katowicach.

W związku z przejściem kolejnych doświadczonych komendantów komisariatów katowickiej policji na emeryturę odbyły się uroczyste zbiórki, podczas których Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wprowadził nowych komendantów i ich zastępców. Tym razem zmiana warty kierowniczej nastąpiła w Komisariacie V Policji w Katowicach i Komisariacie VII Policji w Katowicach.

zdjęcie kolorowe: Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski, Komendant Komisariatu V Policji w Katowicach podinsp. Daniel Syka, Nadkom. Adam Leśniak

Obejmujący stanowisko Komendanta Komisariatu V Policji w Katowicach podinsp. Daniel Syka podziękował kierownictwu katowickiej komendy za zaufanie, jakim go obdarzono. Zastąpił on na tym stanowisku podinsp. Renatę Hałabudę, której Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej.

Podinsp. Daniel Syka do służby w Policji przyjął się w 1998 roku. Od samego początku służbę pełnił w Katowicach w pionie kryminalnym. W 2008 roku został zastępcą komendanta VII komisariatu. Następnie kierował pracą policjantów z komisariatu VI i II. Był zastępcą naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a także Naczelnikiem Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Wraz ze zmianą komendanta komisariatu V dokonano także zmiany zastępcy komendanta Komisariatu V Policji w Katowicach. Stanowisko to powierzono nadkom. Adamowi Leśniakowi, który wcześniej był naczelnikiem wydziału kryminalnego tego komisariatu. Nadkom. Adam Leśniak zastąpił na tym stanowisku podinsp. Walentego Wałka, który po prawie 29 latach służby odszedł na emeryturę.

Nadkom. Adam Leśniak służbę swoją rozpoczął w 2000 roku w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach. Służbę swoję pełnił również w Wydziale do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a od 2016 roku w Wydziale Kryminalnym Komisariatu V Policji w Katowicach, gdzie zajmował kierownicze stanowiska.

 

Zmiana kierownictwa nastąpiła również w Komisariacie VII Policji w Katowicach. Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski na stanowisko komendanta komisariatu wprowadził podinsp. Roberta Drążka, a na stanowisko zastępcy komendanta nadkom. Monikę Nowak.

zdjęcie kolorowe: Nadkom. Monika Nowak, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski, Podinsp. Robert Drążek

Podinsp. Robert Drążek na stanowisku komendanta Komisariatu VII Policji w Katowicach zastąpił podinsp. Marcina Wieczorkiewicza, który prawie po 29 latach służby przeszedł na emeryturę.

Podinsp. Rober Drążek do służby w Policji przyjął się w 1993 roku. Od samego początku związany jest z katowickim garnizonem. Do 2004 roku służbę pełnił na komisariacie VII w Katowicach, a następnie w komisariacie III, gdzie został dyżurnym. W 2006 roku awansował na dyżurnego katowickiej komendy, a następnie na zastępcę naczelnika wydziału sztab Policji. W 2012 roku został naczelnikiem wydziału ruchu drogowego, a w 2018 roku zastępca komendanta komisariatu IV w Katowicach. Przez dwa lata prawie już 30-letniej służby był również naczelnikiem wydziału ruchu drogowego bytomskiej komendy. Następnie był zastępcą komendanta komisariatu VI, gdzie nadzorował pion prewencji.

Nadkom. Monika Nowak służbę w Policji rozpoczęła w 2005 roku w Wydziale Prewencji Komisariatu II Policji w Katowicach. Następnie służbę pełniła w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W 2019 roku została zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu VII Policji w Katowicach, aby w 2022 roku zostać jego naczelnikiem.

Powrót na górę strony