Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

Data publikacji 09.02.2023

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, związane z objęciem stanowisk kierowniczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach. Zmiany kadrowe dotyczyły naczelników wydziałów. Uroczystego wprowadzenia nowej kadry kierowniczej dokonał Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski.

zdjęcie kolorowe: kadra kierownicza zebrana w sali odpraw podczas uroczystej zbiórki

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w sali odpraw Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski wraz z katowicką kadrą kierownicą pożegnał odchodzących na emeryturę naczelników. Na początku lutego 2023 r. służbę  na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy Śląska zakończyli asp. szt. Marcin Rajca Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP Katowice, nadkom. Paweł Biały Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP Katowice i nadkom. Paweł Kowalski Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Katowice. Panowie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta służyli kolejno 31, 30 i 26 lat. W związku z powyższym Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski powierzył pełnienie obowiązków:

  • na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP Katowice nadkom. Ryszardowi Szmidtowi – dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KMP Katowice;
  • na stanowisku Naczelnika Wydział Kryminalnego KMP Katowice asp. szt. Tomaszowi Habrajskiemu – dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydział Kryminalnego KMP Katowice;
  • na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydział Kryminalnego KMP Katowice podkom. Jarosławowi Miśkiewiczowi – dotychczasowemu Kierownikowi Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydział Kryminalnego KMP Katowice;
  • na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Katowice podkom. Piotrowi Górnikowi – dotychczasowemu specjaliście pionu prewencji Komisariatu V Policji w Katowicach;
  • na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP Katowice mł. asp. Mariuszowi Rudkowi – dotychczasowego Kierownik Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP Katowice.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski  wraz ze swoimi zastępcami mł. insp. dr. Arturem Ormanem i mł. insp. Arkadiuszem Stępniem podziękowali za służbę w katowickim garnizonie mł. insp. Renacie Hałabudzie Komendant Komisariatu V Policji w Katowicach, której Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej.  

Szef katowickiego garnizonu Policji pogratulował naczelnikom i Pani komendant awansów i życzył samych sukcesów na nowych stanowiskach kierowniczych.

zdjęcie kolorowe: mł. insp. Renata Hałabuda Komendant Komisariatu V Policji w Katowicach, asp.szt. Marcin Rajca Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP Katowice, nadkom. Paweł Biały Ekspert  Wydziału Sztab Policji KMP Katowice

 

Powrót na górę strony