Wiadomości

Nowe radiowozy dla katowickich policjantów

Data publikacji 12.01.2023

Dzięki współpracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z Urzędem Miasta Katowice, policjanci otrzymali cztery nowoczesne nieoznakowane radiowozy. Owocna współpraca pomiędzy stronami zapewnia stróżom prawa dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, co ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Śląska.

W grudniu policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymali cztery nowe, nowoczesne, nieoznakowane radiowozy. Zakup samochodów był możliwy dzięki umowie zawartej pomiędzy Policją, Urzędem Miasta Katowice, a także Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Nowe samochody trafiły do policjantów z pionu kryminalnego, gdzie wykorzystywane są w codziennej służbie ułatwiając wykrywanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw na terenie naszego miasta. Środki przekazane przez Urząd Miasta Katowice wynikały z porozumienia podpisanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, Prezydenta Miasta Katowice, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w maju 2022 r. W ramach tego porozumienia policjanci również zrealizowali prawie 450 służb ponadnormatywnych finansowanych przez Urząd Miasta Katowice w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.

Powrót na górę strony