Wiadomości

Uwaga! Telefoniczne badania ankietowe

Data publikacji 12.05.2022

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Statystyczny w Katowicach, począwszy od 1 lipca 2022 r., pracownicy urzędu będą realizować ogólnopolskie telefoniczne badanie ankietowe pn. „Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach”. Działanie to jest jednym z elementów corocznych działań ankietowych pt. „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej”.

W związku z powyższym katowicka policja informuję, iż w dniach:

  • 1-20 lipca 2022 r.,
  • 1-20 października 2022r.,
  • 1-20 stycznia 2023.,

pracownicy Urzędu Statystycznego będą kontaktować się telefonicznie z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia ankiety. Badania są w pełni ANONIMOWE i dotyczą zagadnień związanych z podróżowaniem, m.in. najczęstszych kierunków podróży zagranicznych, ich czasu, kosztu, celu, czy wykorzystywanej bazy noclegowej.

Mając powyższe na uwadze, katowicka policja apeluje o czujność i rozwagę w zakresie udzielanych informacji.  Pamiętajmy, że mogą kontaktować się z nami osoby podszywające się pod ankieterów z próbą wyłudzenia informacji umożliwiających działania przestępcze. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji bezzwłocznie poinformuj policję.

Powrót na górę strony