Wiadomości

Działania „Smog” – w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska

Data publikacji 25.01.2022

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili wspólne działania mające na celu ochronę środowiska. W trakcie akcji „Smog” zwracano uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Nadrzędnym celem działań było jednak eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie jednostki napędowej lub uszkodzenie układu wydechowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach wyposażeni w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy badali pojazdy, wobec których istniało uzasadnione przypuszczenie, że naruszają normy ochrony środowiska na przykład poprzez nadmierne zadymienie lub wycieki płynów eksploatacyjnych z jednostki napędowej. Akcja miała na celu informowanie kierujących, jaki wpływ ma niewłaściwy stan techniczny pojazdów na środowisko. Dzieki działaniom wyeliminowano z ruchu pojazdy, które swym stanem technicznym zagrażają środowisku. Działania „Smog” miały również charakter edukacyjno-informacyjny. Pamiętajmy, że transport, zwłaszcza na obszarze dużych miast i metropolii przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Funkcjonariusze przypomnieli uczestnikom ruchu, że jedną z przyczyn występowania smogu są niesprawne technicznie pojazdy, które emitują spaliny o nadmiernym zadymieniu.
Przypominamy kierującym, że policjant jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

W trakcie działań policjanci katowickiej drogówki skontrolowali 229 samochodów osobowych i 39 ciężarowych. Zatrzymali 2 prawa jazdy i 19 dowodów rejestracyjnych, w tym 11 za zły stan techniczny pojazdu, a 9 za brak badan technicznych. Policjanci zatrzymali również trzech kierujących prowadzących samochody pod wpływem alkoholu. Jeden z nich odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a dwóch za jazdę po spożyciu alkoholu.

  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki z inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach podczas kontroli pojazdu ciężarowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówk podczas kontroli pojazdu ciężarowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki z inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach podczas wspo9łnej służby
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki badający stan techniczny pojazdu
  • zdjęcie kolorowe: dymomierz - urządzenie do pomiaru stężenia spalin
  • zdjęcie kolorowe: policyjne radiowozy i samochód Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki z inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach podczas kontroli drogowej pojazdu ciężarowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej pojazdu ciężarowego
Powrót na górę strony