Wiadomości

Bezpieczny Senior

Data publikacji 04.10.2021

Warto brać przykład z seniorów z Osiedla Tysiąclecia, którzy cyklicznie spotykają się w klubie parafialnym Matki Bożej Piekarskiej przy ul. Ułańskiej ze swoimi dzielnicowymi asp. szt. Tomaszem Sołtysiakiem i sierż. szt. Sylwią Michalak, aby rozmawiać o ich bezpieczeństwie.

zdjęcie kolorowe: dzielnicowi podczas spotkania z senorami

Tym razem spotkanie z policjantami rozpoczęło się emisją filmu profilaktycznego pn. „Hermenegilda KO” stworzonego przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK oraz Teatr Bez Sceny. Zagrożenia wskazane w filmie były konsultowane z katowickimi policjantami. Film profilaktyczny o charakterze komediowym spełnia rolę ostrzeżenia skierowanego do seniorów przed zagrożeniami na jakie są narażeni ze strony wszelkiego rodzaju oszustów i naciągaczy.

Po filmie uczestnicy spotkania wysłuchali policjantkę z katowickiej profilaktyki oraz dzielnicowych, którzy wymienili bieżące zagrożenia oraz omówili bezpieczne zachowania z osobami nieznajomymi, z którymi najczęściej osoby starsze mogą mieć kontakt przez telefon lub osobiście w miejscu zamieszkania. Ponadto policjanci rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przypomnieli o przywilejach i obowiązkach pieszego, który wchodząc na przejście dla pieszych lub znajdując się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Pieszy korzystający z tego przywileju ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności! Każdy uczestnik został wyposażony w odblaski oraz broszury „Bezpieczny senior”. Seniorzy, którzy odpowiedzieli na zadane pytania przez dzielnicowych z zakresu bezpieczeństwa otrzymali torby z odblaskiem.

zdjęcie kolorowe: dzielnicowi podczas spotkania z seniorami z Osiedla Tysiąclecia

Zapraszamy do zobaczenia filmu edukacyjnego „Hermenegilda KO” oraz na spotkania z policjantami, które odbędą się w Miejskich Bibliotekach w Katowicach w następujących terminach:

  • 15 października 2021 r. godz. 12:00 w Filii nr 11 w Koszutce, ul. Grażyńskiego 47;
  • 22 października 2021 r. godz. 10:00 w Filii nr 16 w Bogucicach, ul. Wajdy 21 – emisja filmu;
  • 5 listopada 2021 r. godz. 10:00 w Filii nr 16 w Bogucicach, ul. Wajdy 21 – spotkanie z policjantem;
  • 27 października 2021 r. godz. 17:00 w Fili nr 19 w Szopienicach, ul. Obrońców Westerplatte 10.

Spotkania z emisją filmu są współfinansowane z budżetu Miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie będziemy podawać następne terminy spotkań!

zdjęcie kolorowe: seniorka przeglądająca broszurkę dotycząca bezpieczeństwa

Powrót na górę strony