Wiadomości

Święto Policji 2020

Data publikacji 18.07.2020

Wczoraj w Auli im. Jana Kali w KWP w Katowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji, podczas których policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach również brali udział. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż w minionych latach. Mimo skromniejszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Zdjęcie kolorowe: ekran monitora z napisem Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu Śląskiego

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w tym roku odbyły się w Auli im. Jana Kali w KWP w Katowicach. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów. Następnie odczytano listy gratulacyjne, przesłane na ręce Szefa śląskiego garnizonu i skierowane do wszystkich śląskich policjantów i pracowników Policji. Słowa uznania i życzenia z okazji święta Policji, przesłał zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, jak również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: gen. w st. sp. dr Tomasz Miłkowski - Doradca Wojewody Śląskiego, Pani Danuta Sobczyk - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną, Pan Bogumił Sobula - Pierwszy Wiceprezydent Katowic, mł. insp. Łukasz Fołta – Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP, mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz – Naczelnik Wydziału w Katowicach BSWP, insp. Paweł Barski - Komendant Miejski Policji w Katowicach, insp. Rafał Stanek – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz ks. Adam Wycisk – kapelan KWP w Katowicach. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych – Danuta Hus i Michał Szczęśniak.

Podczas ceremonii Komendant wręczył 29 policjantom i pracownikom policji przyznawane przez Prezydenta RP Medale "Za Długoletnią Służbę". Spośród wyróżnionych medale złote otrzymali: podinsp. Sławomir Bylicki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, podinsp. Katarzyna Zając z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, sierż. szt. Robert Górny z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, Pani Urszula Drabik – pracownik Wydziału Finansów KWP w Katowicach i Pani Wanda Duniec - pracownik Wydziału Finansów KWP w Katowicach.

Następnie Generał wręczył „Medale za Zasługi dla Policji”. Odznaczenie odebrali: Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt oraz Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył 25 mundurowym nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki "Zasłużony Policjant". Złotą odznaką wyróżnieni zostali: insp. Mariusz Krzystyniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Grzegorza Pala – Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, mł. insp. Joanna Świec-Rajca – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach oraz mł. insp. Tomasz Ziółkowski – Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach również zostali w tym gronie wyróżnieni. Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżniony został insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach, natomiast brązową odznaką wyróżniony został nadkom. Piotr Chrobok – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Za długoletnią służbę srebrną odznaką wyróżniony został kom. Ryszard Szmidt – Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Katowicach, który również awansował na stopień nadkomisarza policji.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne 24 policjantkom i policjantom. Spośród awansowanych na stopień inspektora policji mianowani zostali: mł. insp. Krzysztof Gałuszka – Komendant Miejski Policji w Jaworznie, mł. insp. Jarosław Grudziński – Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz mł. insp. Marcin Lemański – Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie. Spośród katowickich policjantów na stopień młodszego inspektora policji mianowana została podinsp. Renata Hałabuda – Komendant Komisariatu Policji V w Katowicach i podinsp. Ireneusz Szafranek – Komendant Komisariatu Policji IV w Katowicach. Natomiast na stopień podinspektora policji mianowani zostali nadkom. Robert Głodek - Zastępca Komendanta Policji II w Katowicach i nadkom. Mariusz Mularski – ekspert Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Prezydenta Katowic, które wręczył jego zastępca Bogumił Sobula wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach oraz Dowódcą OPP. Nagrody otrzymało 6 policjantów służących w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz 4 w katowickiej komendzie miejskiej.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Katowic, przekazując w imieniu swoich Szefów słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Gospodarz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Pomimo nowych obowiązków, które realizowali policjanci, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano i oczekiwano. Bronili tak ważnych wartości, jak życie, zdrowie i mienie, co przełożyło się na osiągniecie bardzo dobrych wyników. Szef śląskich policjantów zauważył również, że świętujemy również trzy ważne rocznice: 101. rocznicę powstania Policji Państwowej, 95. rocznicę służby kobiet w Policji i 30-lecie ustawy o Policji.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Na zakończenie swój występ dała Orkiestra KWP w Katowicach.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 3558 policjantek i policjantów: 39 mundurowych w korpusie oficerów starszych Policji, 83 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 1370 mundurowych w korpusie aspirantów Policji, 1513 policjantów w korpusie podoficerów Policji oraz 553 mundurowych w korpusie szeregowych Policji.

 • Zdjęcie kolorowe: ekran monitora z napisem Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu Śląskiego
 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.
 • Zdjęcie kolorowe: Policjanci i poczet sztandarowy
 • Zdjęcie kolorowe: Policjanci garnizonu śląskiego podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński z policjantami podczas uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe: akty mianowania na wyższy stopień policyjny i odznaczenia
 • Zdjęcie kolorowe: poczet sztandarowy
 • Zdjęcie kolorowe: policjant odbierający odznaczenie z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas obsługi uroczystości
 • Zdjęcie kolorowe: insp. Mariusz Krzystyniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe: insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe: insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe: insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas uroczystej zbiórki
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas uroczystej zbiórki
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej komendy podczas uroczystej zbiórki
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci KMP Katowice podczas Święta Policji
 • Zdjęcie kolorowe: kom. Ryszard Szmidt odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie: nadkom. Piotr Chrobok – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej odbierający odznaczenie
 • Zdjęcie kolorowe: podinsp. Renata Hałabuda – Komendant Komisariatu Policji V w Katowicach
 • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas mianowania na wyższe stopnie służbowe
 • Zdjęcie kolorowe: asp. szt. Łukasz Brzeziński odbierający nagrodę Prezydenta Katowic
 • Zdjęcie kolorowe: asp. Łukasz Zbierański podczas mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Aneta Orman – Korczyńska podczas mianowania na wyższy stopień policyjny
Powrót na górę strony