Wiadomości

Zaświadczenia o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego

Data publikacji 08.06.2020

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Katowicach informuje, że wydanie zaświadczenia o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, na wniosek uczestnika na odpowiednim formularzu, po przesłaniu e-mailem dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl

Podanie (wniosek) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl w formie pliku PDF (skan dokumentu wytworzony zgodnie z podanymi wyżej informacjami) wraz z niezbędnymi załącznikami, np. pełnomocnictwo, dowód opłaty uiszczenia opłaty skarbowej. Wzór wniosku (podania) o wydanie zaświadczenia (duplikatu) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego jest dostępny na stronie internetowej KMP w Katowicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel: 47 851 22 29.


 

Powrót na górę strony