Wiadomości

Notatki ze zdarzeń drogowych tylko pocztą elektroniczną

Data publikacji 13.03.2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 Wydział Ruchu Drogowego KMP w Katowicach informuję, że notatki ze zdarzeń drogowych uzyskać można wyłącznie drogą elektroniczną, na wniosek uczestnika, po przesłaniu e-mailem dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl

Podanie (wniosek) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl w formie pliku PDF (skan dokumentu wytworzony zgodnie z podanymi wyżej informacjami) wraz z niezbędnymi załącznikami, np. pełnomocnictwo, dowód opłaty uiszczenia opłaty skarbowej. Wzór wniosku (podania) jest dostępny na stronie internetowej KMP w Katowicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel: 47 851 22 29.

Powrót na górę strony