Wiadomości

Czy wiesz, że...?

Data publikacji 23.12.2019

Czy wiesz, że dowód rejestracyjny można łatwo stracić? Na te i inne pytania odpowiadamy w ramach projektu informacyjno – edukacyjnego „Czy wiesz, że …?

Podstawowym kryterium decydującym o zatrzymaniu przez policjanta dowodu rejestracyjnego jest stan techniczny pojazdu. Funkcjonariusz zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

  • zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  • zagraża porządkowi ruchu,
  • narusza wymagania ochrony środowiska.

Dokument dopuszczający pojazd do ruchu będzie zatrzymany również w przypadku:

  • gdy pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
  • kiedy badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
  • uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), zawarte w centralnej ewidencji pojazdów, nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Warto pamiętać, aby przestrzegać powyższych zasad, a w szczególności bardzo dbać o stan techniczny pojazdu i dokonywać obowiązkowych przeglądów.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że...?": http://policja.pl/pol/aktualnosci/178486,Czy-wiesz-ze-nowy-projekt-informacyjno-edukacyjny-Policji.html

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony