Wiadomości

Gry Terenowe dotyczące bezpieczeństwa

Data publikacji 08.10.2019

O zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami rozmawiali katowiccy dzielnicowi z uczniami szkół podstawowych z Oś. Tysiąclecia i Piotrowic. Okazją do rozmów były Gry Terenowe zorganizowane przez Straż Miejską w Katowicach. Po zakończonej rywalizacji, uczniowie otrzymali nagrody.

zdjęcie kolorowe: zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi z V komisariatu  podczas Gier Terenowych z uczniami szkół podstawowych z Oś. Tysiąclecia i Piotrowic

Co roku Straż Miejska w Katowicach na terenie Parku Bolina organizuje Gry Terenowe. I tym razem do wspólnej gry dotyczącej bezpieczeństwa zaproszeni zostali katowiccy dzielnicowi. Asp. Marcin Włodyga oraz st.sierż. Mateusz Jaroch z Komisariatu V Policji w Katowicach przygotowali zadania związane z zagrożeniami używania narkotyków i dopalaczy, a także odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Policjanci podczas spotkania omówili sposób zachowania się w stosunku do osoby będącej pod wpływem środków odurzających. Uczniowie również zdobywali wiedzę na innych stanowiskach tematycznych z dziedziny ochrony środowiska, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Po zakończeniu rywalizacji wśród uczniów zostały wręczono nagrody dla każdego uczestnika zabawy.

zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi z V komisariatu  podczas Gier Terenowych z uczniami szkół podstawowych z Oś. Tysiąclecia i Piotrowic

  • zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi z V komisariatu  podczas Gier Terenowych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Katowicach
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi z V komisariatu  podczas Gier Terenowych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Katowicach i ratownikami medycznymi
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi z V komisariatu  podczas Gier Terenowych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej  i ratownikami medycznymi
Powrót na górę strony