Wiadomości

Już w sobotę Bieg Charytatywny „Policjanci dla Piotra Habryki”

Data publikacji 23.09.2019

Urząd Miasta Sosnowca, Komisariat Policji V w Sosnowcu oraz Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy wspólnie z MDK Sosnowiec-Kazimierz organizują Bieg Charytatywny "POLICJANCI DLA PIOTRA HABRYKI". Odbędzie się on w Sosnowcu 28 września 2019 r., a uczestnicy zmagać się będą na dystansie 5000 metrów. Wszystko to dla Piotrka - policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, który w lutym został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych i przechodzi obecnie przez kosztowną rehabilitację.

zdjęcie kolorowe: plakat promujący bieg charytatywny "Policjanci dla Piotra Habryki"

Zawody mają charakter dobroczynny. W lutym 2019 r. policjant Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu Piotr HABRYKA uległ wypadkowi komunikacyjnemu – został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. 33-latek doznał silnego urazu czaszkowo-mózgowego. Nie poddał się i wyszedł zwycięsko z trwającej 3 miesiące batalii o jego życie. Teraz toczy się dalsza walka o jego powrót do zdrowia. Obecnie poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale jednocześnie bardzo kosztownej rehabilitacji. Piotrek jest silnym, niezwykle aktywnym mężczyzną – policjantem i wielkim pasjonatem sportu. Futbol nie ma przed nim tajemnic. Sosnowieccy policjanci postanowili więc pomóc mu w szybkim powrocie do służby i na murawę!

Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu insp. mgr Dominika Łączka, Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Ks. Biskupa dr. Grzegorza Kaszaka, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Mateusza Bochenka oraz Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła TVP 3 w Katowicach.

Organizatorami biegu są:

 • Urząd Miasta Sosnowca
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
 • Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy
 • Miejski Dom Kultury Sosnowiec - Kazimierz
 • Komisariat V Policji w Sosnowcu
 • Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Zawody odbędą się 28 września 2019 roku. Start biegu o godzinie 11.00 ul. Armii Krajowej (parking przy muszli koncertowej w parku im Jacka Kuronia). Start i meta usytuowana będzie przy parkingu przy muszli koncertowej, w alei parkowej, przy której znajduje się mini zoo. Trasa przebiegać będzie alejkami parkowymi na zróżnicowanej nawierzchni (asfalt oraz drogi gruntowe). Bieg będzie miał charakter przełajowy. Dystans wynosi 5000 metrów (dwie pętle po 2500 metrów). Limit czasu biegu wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu, nie będą klasyfikowani. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru. Bieg ma charakter otwarty, nie obowiązuje podział na kategorie.

Program zawodów:

 • godzina 9.00 – otwarcie biura zawodów
 • godzina 10.30 – zamknięcie biura zawodów
 • godzina 10.50 – powitanie zawodników na linii startu
 • godzina 11.00 – start biegu
 • godzina 12.00 – zakończenie
 • godzina 12.10 – start drugiej tury zawodników(w przypadku większej ilości uczestników tj. powyżej 150 osób)
 • godzina 13.30 zakończenie biegu.

Warunki uczestnictwa:

 • Bieg ma charakter dobroczynny.
 • Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
 • Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 25.09.2019 roku ukończyły 18 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć w biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane w pomieszczeniach usytuowanych przy amfiteatrze parkowym w Parku im Jacka Kuronia w Sosnowcu i czynne będzie w dniu zawodów w godz. od 9.00 do 10.30.

Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenia oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).

 • Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 • Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom pozostającym pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników biegu zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 • Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu,oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • W ramach biegu każdy uczestnik zawodów ma zapewniony numer startowy z agrafkami oraz opiekę medyczną,

Zgłoszenia:

Za zgłoszenie do biegu uważa się wpłatę 20 zł datku na konto fundacji VOTUM (www.FundacjaVotum.pl) z dopiskiem Pomóż Piotrowi Habryce. W dniu biegu możliwe jest uiszczenie opłaty startowej (20 zł) do puszki Fundacji w biurze zawodów.

W biegu obowiązuje limit zgłoszeń - 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia. Prosimy o posiadanie przy sobie dowodu wpłaty datku na w/w konto. Jeżeli chętnych do biegu będzie więcej (na co liczymy) bieg zostanie przeprowadzony w dwóch turach tj.150 osób o godzinie 11.00, a druga tura wystartuje po zakończeniu pierwszej tj. około godziny 12.10. Limit maksymalny to 300 uczestników.

zdjęcie kolorowe: plakat promujący bieg charytatywny "Policjanci dla Piotra Habryki"

Powrót na górę strony