Wiadomości

Z uczniami o trudzie podejmowania decyzji i konsekwencjach dokonywanych wyborów

Data publikacji 20.09.2019

Od początku tego roku policyjni profilaktycy z komendy miejskiej niemal codziennie prowadzą prelekcje z uczniami katowickich placówek oświatowych. Tym razem z uczniami szkoły podstawowej spotkał się nadkom. Paweł Warchoł, który rozmawiał o odpowiedzialności prawnej w ramach programu „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj”.

Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"

Nadkom. Paweł Warchoł z Zespołu Profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Katowicach odwiedzili dziś uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego. Tematem policyjnych prelekcji w ramach programu „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj” była odpowiedzialność prawna nieletnich i wybory jakich dokonują młodzi ludzie. Policyjny profilaktyk podczas lekcji z uczniami klas VII przeprowadził warsztaty, w których uczniowie musieli dokonać wyboru czy prezentowane treści dotyczące np. narkotyków, cyberprzestępczości, odpowiedzialności karnej są prawdziwe czy fałszywe. Następnie młodzież analizując dokonane wybory mogą je zmienić, uzasadniając najpierw swoją decyzję a następnie przekonując do swoich racji rówieśników. W ten niekonwencjonalny sposób obalono wiele mitów, które w świadomości dzieci były uważane za prawdziwe. W ten sposób uczniowie poznali też przepisy najważniejszego aktu prawnego regulującego kwestie prawne dotyczące nieletnich - Ustawy o Postępowaniu w sprawach nieletnich. Mowa była o czynach karalnych i przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę, ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Policjant poruszył problematykę przemocy i agresji szkolnej oraz rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w internecie. Przemoc i hejt internetowy to coraz powszechniejsze zjawisko, o którym należy rozmawiać. Poruszono również temat odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych. Z jednej strony przestępstwa takie jak znieważenie, zniesławienie czy groźby coraz częściej występują właśnie w cyberśrodowisku. Z drugiej strony część młodzieży ma skłonności do umieszczania w sieci swoich zdjęć, które początkowo wydają im się zabawne, a po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że tego typu fotografie nie przedstawiają ich w najlepszym świetle. Niestety usunięcie takich zdjęć czy informacji ze swojego konta nie zawsze oznacza, że zostały one definitywnie skasowane. Czasem informacje umieszczane przez nas w internecie, takie jak zdjęcia, żyją potem własnym życiem i mogą trafić w niepowołane ręce bądź postawić nas w niekorzystnym świetle. Mamy ogromną nadzieję, że wiedza którą uczniowie zdobyli podczas dzisiejszych zajęć, pozwoli im dokonać słusznych wyborów.

  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
  • Zdjęcie kolorowe: nadkom. Paweł Warchoł podczas spotkania z uczniami klas VII w ramach projektu "Wkraczasz w dorosłość - wybieraj"
Powrót na górę strony