Wiadomości

„Czy wiesz, że …?”

Data publikacji 19.09.2019

Czy policjant musi zawsze uprzedzić o zamiarze użycia środków przymusu bezpośredniego? Na te i inne pytania odpowiadamy w ramach projektu informacyjno – edukacyjnego „Czy wiesz, że …?”.

Środki przymusu bezpośredniego są to określone prawem metody i narzędzia, których użycie przez policjanta ma na celu podporządkowanie wydanym poleceniom na przykład przez sprawcę przestępstwa. Środków przymusu bezpośredniego np. pałki służbowej, czy kajdanek używa się po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków. Jednak procedury tej nie stosuje się w sytuacji gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby (np. następuje nagły atak ze strony sprawcy).

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony