Wiadomości

Podziękowania za współpracę w ramach ogólnopolskiego projektu „Pokonać bezdomność”

Data publikacji 04.09.2019

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach insp. Pawła Barskiego wpłynęły podziękowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za współpracę w ramach ogólnopolskiego projektu „Pokonać Bezdomność”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizując m.in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i ich rodzinom, podjął się trudu wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Pokonać bezdomność”. Celem powyższego projektu było poznanie w obrębie całego kraju nowatorskich i skutecznych rozwiązań w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności oraz wyłonienie najlepszych dobrych praktyk, które będą mogły stanowić rekomendacje do stosowania przed podmioty zajmujące szeroko rozumianą pomocą osobom i rodzinom osób bezdomnych. Spośród niewielu wyłonionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej instytucji i organizacji w Polsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach znalazł się w grupie sześciu podmiotów wyróżnionych oraz nagrodzonych, m.in. z uwagi na funkcjonujące na terenie miasta Katowice partnerstwo instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom bezdomnym i ich rodzinom.

Pani Dyrektor MOPS mgr Anna Trepka w piśmie skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach złożyła „Najserdeczniejsze podziękowania za oddelegowanie do prac partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności w Katowicach, Pana Waldemara Dyrda oraz Panią Adriannę Mazur, którzy swoim zaangażowaniem oraz otwartością na sprawy społeczne, przyczynili się w niekwestionowany sposób do budowania partnerstwa na rzecz poprawy funkcjonowania systemu pomocy osobom i rodzinom bezdomnych na terenie miasta Katowic, jak również do uzyskania tytułu laureata ogólnopolskiego projektu „Pokonać bezdomność”. Jednocześnie pragnę Panu serdecznie pogratulować profesjonalizmu działań podległego Panu personelowi, licząc na dalszą i owocną współpracę na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problematyki w naszym mieście”.

Powrót na górę strony