Wiadomości

Razem z pedagogami rozmawiamy o bezpieczeństwie

Katowiccy policjanci spotkali się z Radą Pedagogów reprezentujących 76 katowickich szkół podstawowych. Spotkanie zorganizowano by zacieśnić współpracę dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. W trakcie spotkania poruszono temat bezpieczeństwa w szkołach oraz omówiono problematykę czynów karalnych, które mogą być popełniane przez nieletnich. Niewątpliwie współpraca policjantów z pedagogami szkolnymi będzie mieć pozytywny wpływ na skuteczne przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk w szkołach.

Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach – Szopienicach. W spotkaniu z pedagogami uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkom. Tomasz Ciepał, Kierownicy Rewirów Dzielnicowych z siedmiu katowickich komisariatów oraz funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Referatu ds. Nieletnich i Patologii katowickiej komendy. Radę Pedagogów reprezentowała p. Ewa Podemska – Pniok. Zebranie na jednej auli przedstawicieli katowickiej Policji oraz pedagogów wszystkich katowickich szkół podstawowych było świetną okazją aby porozmawiać o możliwościach i zakresie współpracy katowickiej Policji ze szkołami z naszego miasta. Porozmawiano o bezpieczeństwie w szkołach oraz omówiono problematykę czynów karalnych, które mogą być popełniane przez nieletnich, a także zachowań które mogą stanowić ich demoralizację. Dodatkowo sierż. szt. Agnieszka Krzysztofik zespołu profilaktyki społecznej, przedstawiła zebranym programy profilaktyczne realizowane są przez katowicką komendę, które adresowane są do dzieci i młodzieży. Wspólnie postanowiono, że kolejne spotkania z Radą Pedagogów będą odbywać się w formie szkoleń na jeden wybrany temat z obszarów zagrożeń, które mogą pojawić się w szkole. Natomiast zadaniem pedagogów będzie szkolenie nauczycieli, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami.

Niewątpliwie współpraca policjantów z pedagogami szkolnymi będzie mieć pozytywny wpływ na skuteczne przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk w szkołach.

  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli, w tel wyświetla się prezentacja
  • Na zdjęciu widać panią pedagog jak mówi do zebranych na auli, w tel wyświetla się prezentacja
  • Na zdjęciu widać panią pedagog jak mówi do zebranych na auli, w tel wyświetla się prezentacja obok siedzą policjanci na krzesłach
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli obok stoi policjantka, w tel wyświetla się prezentacja
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli pedagogów którzy siedzą na krzesłach, obok naczelnika stoi policjantka, w tel wyświetla się prezentacja
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli pedagogów którzy siedzą na krzesłach, obok naczelnika stoi policjantka, w tel wyświetla się prezentacja
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice obok niego stoją dwie policjantki, jedna z policjantek mówi do zebranych na auli
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli pedagogów którzy siedzą na krzesłach, obok naczelnika stoją dwie policjantki
  • Na zdjęciu widać naczelnika wydziału prewencji KMP Katowice jak mówi do zebranych na auli pedagogów którzy siedzą na krzesłach, obok naczelnika stoją dwie policjantki.
Powrót na górę strony