Wiadomości

Debata z mieszkańcami Załęża

Katowicka policja razem z Uniwersytetem Śląskim prowadzi cykl spotkań ze społeczeństwem, podczas których bada oczekiwania obywateli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debaty będą się odbywały dwa razy w miesiącu w poszczególnych dzielnicach miasta. W ubiegłym tygodniu odbyła się debata w dzielnicy Załęże.

Debata rozpoczęła się przedstawieniem stanu bezpieczeństwa dzielnicy przez Policję, Straż Miejską  i MOPS. Komendant Komisariatu VII przedstawił zebranym dane dotyczące rejonu, jaki podlega komisariatowi, strukturę jednostki, dane statystyczne dotyczące przestępczości  a także omówił najważniejsze zagrożenia i prorytety działań policjantów z VII komisariatu.  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zwrócił uwagę na zagrożenia w ruchu drogowym,  ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwych zachowań i ich skutków ze strony pieszych.  Przedstawił również zakres działań w ramach kampanii profilaktycznej względem niechronionych uczetsników ruchu drogowego, jakimi sa piesi. Swoja pracę na terenie dzielnicy Załęże omówili także przedstawiciele MOPS oraz Straży Miejskiej.

Mieszkańcy zwrócili przede wszystkim uwagę m.in. na stan infrastruktury kolejowej i drogowej, wskazywali na niebezpieczeństwo płynące z niewłaściwego zabezpieczenia niektórych budynków,  które zagrażają gromadzącej się tam młodzieży. Inne problemy poruszane przez mieszkańców to przestępczość nieletnich i ich dostęp do sklepów
z alkoholem, problem z narkotykami, incydentami chuligańskimi oraz pseudokibicami. Uczestnicy debaty wyrazili opinię, iż zasadnym byłoby stworzenie hali sportowej celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wszyscy obecni na debacie, zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele instytucji deklarowali chęć podjęcia ściślejszej współpracy w zakresie dbania o wspólne bezpieczeństwo w Załężu.

Zapraszamy na kolejną debatę, która odbędzie się 13 lutego 2014 o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażynskiego 47.

 

Powrót na górę strony