Podziękowania

Podziękowania dla katowickich policjantów za pomoc przy zabezpieczeniu wojskowych uroczystości

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla policjantów katowickiego garnizonu. Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej podziękowali komendantowi miejskiemu i katowickim policjantom za pomoc i zaangażowanie przy organizacji i zabezpieczeniu wojskowych uroczystości jakie miały miejsce 15 i 16 sierpnia w Katowicach.

Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu ppłk Grzegorz Gdula przekazał Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach insp. Pawłowi Barskiemu podziękowania za okazaną pomoc w organizacji Centralnych Obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbyły się 15 sierpnia br. w Katowicach. W imieniu żołnierzy oraz pracowników 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz własnym, dowódca bytomskiej jednostki rakietowej wyraził wdzięczność za zaangażowanie katowickich policjantów, dzięki któremu wojskowe święto przebiegło w sposób nadzwyczaj profesjonalny.

Ponadto na ręce insp. Pawła Barskiego wpłynęły podziękowania od Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tomasza Białasa, za pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu wojskowych uroczystości na katowickim Nikiszowcu, które odbyły się 16 sierpnia br. Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w imieniu własnym, żołnierzy i pracowników brygady podziękował za wspaniałą postawę i zaangażowanie policjantów z katowickiego garnizonu, dzięki którym możliwe było profesjonalne przygotowanie i realizacja wojskowej uroczystości.

Wyrazy uznania i szczególne podziękowania policjantom oraz pracownikom katowickiej komendy i podległych jej komisariatów przekazuje również Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski:

Na grafice widoczne są podziękowania od Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach insp. Pawła Barskiego

 

  • Podziękowania od 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu

Grafika przedstawia podziękowania dla Komendanta Miejskiego Policji od Dowódcy 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu ppłk Grzegorz Gdula. W górnym lewym rogu grafika przedstawiająca artylerię rakietową oraz logo jednostki

 

  • Podziękowania od 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

Grafika przedstawia podziękowania dla Komendanta Miejskiego Policji od Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tomasza Białasa w tle grafika w postaci loga brygady i wizerunku żołnierzy WOT

Powrót na górę strony