Bezpieczeństwo pieszych 2020

Katowicka drogówka podsumowała działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych

Przez dwa ostanie dni katowicka drogówka przeprowadziła działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych. W środę przeprowadzono działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Natomiast wczoraj katowiccy policjanci przyłączyli się do ogólnopolskich działań „NURD”. Przez dwa dni od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mundurowi ujawnili łącznie ponad 500 wykroczeń.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach działań „Bezpieczny pieszy” oraz ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.
Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny. Zdarzały się jednak przypadki, gdy to pieszy wtargnął na jezdnie w miejscu do tego niedozwolonym. Od początku roku katowicka drogówka odnotowała już 11 zdarzeń z udziałem pieszych w tym jeden wypadek śmiertelny.

Na zdjęciu widać dwóch policjantów umundurowanych przy przejściu dla pieszych

Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Przypominamy również pieszym, że przez jezdnie lub torowisko należy przechodzić tylko i wyłącznie w miejscach, w których jest to dozwolone, zachowując jednocześnie szczególną ostrożność. Upewnijmy się, że nic nie nadjeżdża, a jeżeli tak to poczekajmy, aż kierujący zatrzyma swój pojazd, by umożliwić nam bezpieczne przejście.

Podsumowując przeprowadzone na katowickich drogach działania, policjanci katowickiej drogówki ujawnili łącznie 502 wykroczenia popełnione przez kierujących i pieszych. Wśród wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Natomiast najczęściej popełnianym wykroczeniem przez pieszych było niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Wobec ujawnionych sprawców wykroczeń mundurowi zastosowali środki represji przewidziane w przepisach prawa. Kolejne działania już wkrótce.

Powrót na górę strony