Bezpieczeństwo pieszych 2019

Drogówka podsumowała działania „NURD”

Wczoraj w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „NURD". Katowicka drogówka również przyłączyła się do działań. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Tylko podczas wczorajszych działań mundurowi ujawnili ponad 300 wykroczeń.

Zdjęcie kolorowe: dwóch umundurowanych policjantów katowickiej drogówki podczas kontroli czarnego pojazdu

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas wczorajszych działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 329 wykroczeń, wśród których aż 326 popełnili kierujący pojazdami, a 3 rowerzyści. Wśród wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowały wykroczenia wobec pieszych i nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Kolejne działania już wkrótce.

Powrót na górę strony