Rządowe programy prewencyjne

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016

Cele programu:

• Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych
• Zmniejszenie popytu na narkotyki w społeczeństwie polskim
• Zmniejszenie rozpowszechniania używania substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród dzieci i młodzieży
• Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nt problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
• Ograniczenie produkcji, obrotu i dostępności środków odurzających i substancji psychotropowych
• Ograniczenie nielegalnego wykorzystania prekursorów
• Zmniejszenie korzyści z przestępczości narkotykowej (art.299kk)

Policja realizuje zadania przypisane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w obszarach: zwiększenie zaangażowania administracji rządowej w przeciwdziałanie narkomanii oraz wspieranie rozwoju lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii, podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
 

Zadania do realizacji :

• Upowszechnianie wiedzy , także nt. internetowych portali edukacyjnych i publikacji na temat ryzyka używania narkotyków i narkomanii
• Ograniczenie rozpowszechniania inicjacji używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród młodych Polaków
• Prowadzenie zajęć obejmujących zagadnienia promocji zdrowia i profilaktyki oraz upowszechnianie informacji i poradnictwa w ramach Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania.
• Likwidowanie nielegalnych miejsc produkcji i uprawy
• Prowadzenie rozpoznania i likwidacja grup przestępczych.
 

Pliki do pobrania

  • 316.2 KB
Powrót na górę strony